Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2020/2021, odbor kuchár

Výsledky FINÁLOVÉHO KOLA celoštátnej súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2020/2021, odbor kuchár

Priebeh 10. ročníka postupovej celoslovenskej súťaže Skills Slovakia junior GASTRO METRO CUP 2020/2021, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ,trocha skomplikovala zdravotná situácia spôsobená pandémiou COVID 19 a opatreniami, ktoré ju sprevádzali. Výberové a taktiež semifinálové kolo súťaže sa museli, vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu , konať dištančnou formou.

Našťastie sa zdravotná situácia na Slovensku  zlepšila natoľko, že  finálové kolo súťaže sa už mohlo konať prezenčnou formou aj keď s vylúčením širokej verejnosti. Súťažiacich prišli podporiť ich majstri odbornej výchovy a pedagogický sprievod.

Finále súťaže  sa , za dodržania prísnych hygienických opatrení,  konalo  v Bratislave  .Súťaž prebiehala v novovybudovanom kuchynskom štúdiu spoločnosti SEBA Senátor Banquets s.r.o  vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorá dovoľovala súťažiť trom žiakom v rovnakom čase.

Mali za  úlohu pripraviť 3 porcie moderného  teplého pokrmu s prílohami   vychádzajúceho    z kulinárskych tradícií  svojho regiónu . Základnou surovinou bola bravčová panenka.

Všetko v časovom limite 120 minút. Výzva pre mladých odborníkov , ako ukázať svoju šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu tohto odboru pred odbornou verejnosťou.

Výsledky ich práce posudzovali  komisie zložené z hodnotiteľov certifikovaných podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte  záujmov.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným jedlám boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel,  kreativitu,  prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť jedla, minimalizovanie odpadu  surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

Najlepšie  umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových  pracovných postupov a zaujímavých  kulinárskych úprav pri splnení náročných hodnotiacich kritérií.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ako odborný gestor súťaže ďakuje spoluorganizátorovi súťaže Štátnemu ústavu odborného vzdelávania – ŠIOV  a taktiež sponzorom, ktorí aktívne prispeli pri  realizácii  súťaže: spoločnosti SEBA Senátor Banquets s.r.o Bratislava, spoločnosti Berndorf s. r. o Žarnovica , spoločnosti Tescoma Púchov, spoločnosti DEBIC a spoločnosti  ACCOM Banská Bystrica

To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť,  jedinečnosť.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia v  celoslovenskom finálovom kole súťaže: 

Na stiahnutie: Výsledková listina FINALE  2021 odbor kuchár junior

Slovenčina Slovenčina English English