Od pondelka 16. augusta 2021 platí na Slovensku Nový COVID automat, ktorý prináša zmeny

Od pondelka 16. augusta 2021 platí na Slovensku Nový COVID automat, ktorý prináša zmeny

Podľa nových pravidiel Covid automatu, budú opatrenia prijímané na regionálnej úrovni, čím by sa malo predísť plošnému lockdownu.

V porovnaní s predchádzajúcim COVID AUTOMATOM , má menej fáz, zavádza tzv. protokoly (základ, OTP, očkovaní), ktoré si prevádzky poskytujúce služby môžu vybrať pre ich fungovanie. Protokoly OTP a očkovaní umožňujú niektorým prevádzkam poskytovanie služieb aj v stupňoch ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia.

K definícii plne zaočkovanej osoby pribudli v nových vyhláškach definície tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Nové povinnosti vyplývajúce z nových vyhlášok:

Každá prevádzka musí od 16. augusta viditeľne vyznačiť, či umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

  1. aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
  2. výlučne osoby v režime OTP
  3. výlučne osoby plne očkované.

Vzorové vývesky budú k dispozícii na stránke MZ SR alebo ÚVZ SR. O ich zverejnení budeme informovať, prípadne informácie  aktualizovať.

Pokiaľ sa priestory prevádzky stavebne delia na rozdielne priestory, ktoré majú charakter samostatných prevádzok, môže prevádzkovateľ umožniť vstup do jednotlivých častí prevádzky odlišným kategóriám osôb v zmysle   Vyhlášky  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, č. 240/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok , § 2 odseku 3 písm. g) rozdielne.

 

Vyhláška číslo 240/2021 k obmedzeniam prevádzok – na stiahnutie.

Vyhláška číslo 241/2021  k obmedzeniam hromadných podujatí – na stiahnutie.

Otázky a odpovede na najčastejšie otázky – na stiahnutie.

Najčastejšie otázky a odpovede

❓ Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime OTP?

Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

❓ Ktoré testy platia?

Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu.

Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

❓ Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?

Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

❓ Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?

V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

❓ Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

❓ Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?

Nie. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať.

❓ Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?

Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

❓ Môžu prevádzky tieto režimy striedať?

Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Zdroj: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR

Slovenčina Slovenčina English English