Nový Covid automat – Vzorové vývesky

Nový Covid automat – Vzorové vývesky

Už 15. augusta 2021 sme Vás informovali , že vláda schválila reformu COVID automatu, ktorá nadobudla účinnosť 16.augusta 2021.

Podľa nových pravidiel Covid automatu, budú opatrenia prijímané na regionálnej úrovni, čím by sa malo predísť plošnému lockdownu.

V porovnaní s predchádzajúcim COVID AUTOMATOM , má menej fáz, zavádza tzv. protokoly (základ, OTP, očkovaní), ktoré si prevádzky poskytujúce služby môžu vybrať pre ich fungovanie. Protokoly OTP a očkovaní umožňujú niektorým prevádzkam poskytovanie služieb aj v stupňoch ostražitosti a 1. až 3. stupňa ohrozenia.

K definícii plne zaočkovanej osoby pribudli v nových vyhláškach definície tzv. osoby v režime OTP. Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Nové povinnosti vyplývajúce z nových vyhlášok:

Každá prevádzka musí od 16. augusta viditeľne vyznačiť, či umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,
výlučne osoby v režime OTP
výlučne osoby plne očkované.

Vzorové vývesky Vám dávame k dispozícii v prílohe na stiahnutie:

Covid režim zaočkovaní
Covid režim OTP
Covid režim základ

Tieto vývesky sú k dispozícii na stránke MZ SR alebo ÚVZ SR.

Slovenčina Slovenčina English English