Košický kuchár 2018

Košický kuchár 2018

Košický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov usporiadal 24. 04. 2018 už piaty ročník súťaže v živom varení spojenom s výstavou cukrárenských výrobkov a výrobkov studenej kuchyne pod názvom „Košický kuchár 2018“. Spoluorganizátormi súťaže boli Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice a Cogress hotel CENTRUM.

Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriach: kuchár senior, kuchár junior a kuchár senior školské jedálne a vývarovne.

Súťažilo sa v disciplínach: Živé varenie, Torty a reštauračné dezerty a Studená kuchyňa.

V súťažnej disciplíne „Živé varenie“ súťažiaci mali povinnú surovinu zajac /králik. Cieľom súťažiacich bolo „uvariť jar na tanieri“ . Téma pre „Torty a dezerty „ bola ako inak – Jar na tanieri.

Do súťaže v živom varení o titul Košický kuchár 2017 sa prihlásilo 15 súťažiacich z toho 6 v kategórii Školské jedálne a vývarovne a 6 súťažiacich v kategórii Junior.

Trojčlenná odborná porota zložená z certifikovaných porotcov rozhodla o rozdelení ocenení následovne:

Súťažná disciplína: „ Živé varenie“ – kategória: Kuchár senior:

1. Absolútny víťaz: Adrián Čižmár – Košický klub SZKC
2. Strieborná medaila: Pavol Lukčík – hotel Ambassador Košice, Košický klub SZKC,
3. Bronzová medaila: Pavol Kravec – Reštaurácia K 2 Košice, Košický klub SZKC,

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória Kuchár junior:

1. Absolútny víťaz: Maroš Vilčko – SOŠ J. Bocatia Košice, člen Košického klubu SZKC
2. Zlatá medaila: Michal Ďuričko – SOŠ J. Bocatia Košice
3. Strieborná medaila: Richard Bodnár – SSOŠ – HA, Postupimská ul. Košice, Boris Tušai – CSOŠ Sv. Jozafáta, Trebišov, Tomáš Petrík – SOŠ Pribeník
4. Bronzová medaila: Jakub Lipták – SOŠ Obchodu a služieb Rožňava

Súťažná disciplína: „Živé varenie“ – kategória: Kuchár senior – Školské jedálne:

1. Absolútný víťaz: Marcela Jaselská – Šj ZŠ Juhoslovanská Košice
2. Zlatá medaila: Mária Olexová – ŠJ ZŠ Májové námestie, Prešov
3. Strieborná medaila: Adriana Miklianová – ŠJ ZŠ Janigova, Košice; Alena Hoľáková – ŠJ ZŠ Juhoslovanská, Košice; Natália Olejčuková – ŠJ MŠ Solivarská, Prešov;
4. Bronzová medaila: Katarína Rubišová – ŠD a J TU Košice

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár senior:

1. Strieborná medaila: Ľubica Puliková – ŠJ MŠ Solivarská Prešov, Drahomíra Pethoová – ŠJ MŠ Jaltská Košice
2. Bronzová medaila: Libuša Kubová – ŠJ ZŠ Hroncová Košice, Mária Simkovičová – ŠJ ZŠ Važecká, Prešov, Slávka Valašteková – ŠJ ZŠ Slobody, Košice
3. Diplom: Mariana Bekiaris – ŠD a J TU Košice, Timea Marcinová – Reštaurácia FRANK, Košice

Súťažná disciplína: Torty a dezerty: Kategória Kuchár junior:

1. Zlatá medaila: Veronika Fuková – SOŠ Obchodu a služieb Púchov, Karin Juhaniaková – SOŠ Obchodu a služieb Púchov
2. Strieborná medaila : Kristián Kandráč – SOŠ J. Bocatia Košice
3. Bronzová medaila: Dominika Hadovská – SSOŠ – HA Postupimská Košice
4. Diplom: Tomáš Petrík – SOŠ Pribeník

Súťažná disciplína: Studená kuchyňa

1. Strieborná medaila: Natália Olejčuková – ŠJ MŠ Solivarská Prešov, Tomáš Hudák – SSOŠ – HA Postupimská Košice,
2. Bronzová medaila: Juraj Bouška – Reštaurácia FRANK, Košice
3. Diplom: Libuša Kubová – ŠJ ZŠ Hroncova Košice, Lenka Sedláčeková – ŠD a J TU Košice

Slovenčina Slovenčina English English