Brány 4. ročníka Banskobystrického GASTRO CUP-u 2018 sa zavreli

Brány 4. ročníka Banskobystrického GASTRO CUP-u 2018 sa zavreli

Za ďalší výrazný úspech Banskobystrického klubu SZKC možno považovať zorganizovanie už 4. ročníka k gastronomickej súťaže Banskobystrický CUP, ktorý sa konal v priestoroch banskobystrického hotela LUX*** v dňoch 13. a 14. apríla 2018. Súťaž bola určená pre kuchárov a cukrárov, juniorov i seniorov. V tomto roku však bola rozšírená o veľmi zaujímavú súťaž „Reštaurácia roka 2018 Banská Bystrica.

Každú súťaž treba považovať za príležitosť prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti
Požiadavky na vedomosti a zručnosti gastronomických odborníkov sa neustále a rýchlo menia. Kuchár či cukrár, si musia neustále prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti. No a súťaže pomáhajú neustále zvyšovať štandardy kulinárskej dokonalosti. Neoceniteľná je aj možnosť otestovať si svoje zručnosti v konkurenčnom prostredí..

Súťažnou úlohou Banskobystrického CUP-u 2018 „varenie na živo“ pre odbor kuchár bolo filetovanie ryby „ sumček africký “ TRIM E (filet bez kože) a následne pripravenie 2 porcií súťažného jedla. Úlohu bolo treba splniť v časovom limite 60 minút.

Pre cukrárovi kuchárov bola vyhradená aj súťaž   „Poézia v Gastronómii „ – výstavný súťažný stôl.

Zárukou objektívnosti hodnotenia súťažných exponátov a práce súťažiacich bola komisia hodnotiaca podľa kritérií svetovej organizácie kuchárskych asociácií WACS, zložená z renomovaných a certifikovaných hodnotiteľov pre súťaže organizované na území SR: Róbert Sklenář (ČR) pre kategóriu kuchár junior , Vladimír Lokšík, Róbert Sklenář a Karol Sklenár pre odbor kuchár junior a Mgr. J. Zaukolcová, Ivan Vozár, Richard Císar pre odbor cukrár. Na čele komisii stáli Richard Císar, Vladimír Lokšík a Jozefína Zaukolcová všetci certifikovaní pre hodnotenie gastronomických súťaží organizovaných na území SR. Okrem nich, samozrejme majú certifikát aj ďalší hodnotitelia.

Skúseným očiam komisárov neušiel žiadny detail.

Výsledkom bol prísny ale spravodlivý verdikt. Hodnotila sa správnosť kalkulácie súťažných exponátov, dodržiavanie prísnych hygienických požiadaviek , odborné zručnosti, invencia, vzhľad a spôsob servírovania jedla. Najvyšší dôraz sa však kládol na chuť jedál a cukrárskych výrobkov. Hodnotilo sa podľa kritérií Svetovej organizácie WACS, v troch pásmach: zlaté pásmo 90 – 100 bodov, strieborné pásmo 76 – 89 bodov, bronzové pásmo 60 – 75 bodov, diplom 20 – 59 bodov.

Spestrení tohto ročníka súťaže bolo viac.

• Súťaž o Reštauráciu roka 2018 Banská Bystrica – kde úroveň pripravenej špeciality hodnotil profesionálny kuchár a taktiež  prítomné publikum na základe ochutnávky degustačnej vzorky speciality

• Sprievodný program zameraný pre deti, v rámci ktorého deti v spoločnosti prezidenta SZKC Vojta Artza a profesionálnych kuchárov mali možnosť si pripraviť jednoduchšie gastronomické špeciality, zdobiť koláčiky, ochutnať obľúbený Pop Corn a klásť otázky profesionálnym kuchárom. Animátori zdobili detské tváriť a tvarovali balóniky o podoby rôznych zvieratiek, čo sa stretlo s veľkým úspechom.

O príjemnú a priateľskú súťažnú atmosféru sa postarali aj partneri SZKC a Banskobystrického klubu kuchárov a cukrárov: METRO Cash & Carry, generálny partner SZKC, spoločnosť ACCOM B. Bystrica, spoločnosť DEBIC, Hotel LUX***B. Bystrica, spoločnosť La Lorraine- generálny partner súťaže, spoločnosť A-Z GASTRO B. Bystrica – hlavný dodávateľ kuchynskej technológie a spoluorganizátor súťaže Reštaurácia roka 2018, spoločnosť FAGOR, spoločnosť Robot Coupe, spoločnosť Ondrejka rodinná pražiareň kávy B. Bystrica, World Gastro & office B. Bystricca, spoločnosť Zepter Medical, spoločnosť Profi kuchár B. Bystrica, spoločnosť Vybrané vína Bratislava. Spoločnosť Somelier Select – Slovenské vína s dušou slovenských viníc , spoločnosť Koreniny Milan B. Bystrica, Stredná odborná škola obchodu a služieb B. Bystrica.

Všetkým úprimne ďakujeme za pomoc a podporu a veríme v zachovanie priazne aj naďalej.

Výsledky súťaže sú uvedené v prílohe na stiahnutie: Výsledková listina BB GASTRO CUP 2018

Slovenčina Slovenčina English English