Prezidenti európskych kuchárskych zväzov rokovali v britskom Stafforde

Prezidenti európskych kuchárskych zväzov rokovali v britskom Stafforde

Po roku sa prezidenti kuchárskych a cukrárskych zväzov z celej Európy, združených v svetovej organizácií kuchárskych asociácii opäť stretli, na Európskej prezidentskej konferencii WACS vo Veľkej Británii.

Konferencia sa konala v dňoch 8. a 9. 2018 v malebnom vidieckom prostredí. Za miesto stretnutia Britský zväz kuchárov a cukrárov vybral priestory veľmi prívetivého a pohodlného historického hotela Moat House, držiteľa významného ocenenia 2 Rossete . Celkovo sa na kongrese prezentovalo 55 účastníkov z 18 krajín Európy, medzi nimi aj Slovensko. Slovenský zväz kuchárov a cukrárov reprezentovali prezident SZKC Vojto Artz, generálna tajomníčka SZKIC Zuzana Dúžeková a predseda Klubu mladých kuchárov a cukrárov SZKC Jozef Baránek.

Nosnou témou konferencie bola problematika „Ako nakŕmiť planétu“, zmeraná na trvalú udržateľnosť, ktorá je veľmi dôležitá pre život, redukovanie odpadov, šetrnejšie zaobchádzanie s potravinami a pitnou vodou, lepšie zhodnocovanie surovín a potravín. Štatistiky uvádzajú, že kým v niektorých častiach sveta sa až 40 % potravín nezje, ale sa mení na odpad a kompostuje sa, v iných častiach sveta množstvo ľudí trpí hladom. Kuchári chcú budovať lepšiu svetovú potravinovú budúcnosť sveta. K tomu by mohol napomôcť aj projekt WACS „Feed the Planet“, ktorý prítomným prezentoval predseda výboru „Feed The Planet & Sustainability“ Christopher Koetke z USA. Do tohto projektu sa budú môcť zapojiť všetky členské krajiny WACS. O podrobnostiach projektu budeme informovať v blízkej budúcnosti.

Ďalšími dôležitými témami boli:

Potreba viac sa venovať juniorom kuchárom,  cukrárom a čašníkom
Výber hodnotiteľov súťaží organizovaných v rámci WACS a návrh zmien
Ako zlepšiť certifikáciu
Školenia školiteľov hodnotiacich komisárov pre súťaže v jednotlivých členských krajinách
Zlepšenie komunikácie Centrály WACS s členskými krajinami
Príprava Osláv medzinárodného dňa kuchárov 2018
Zmena zamerania propozícii súťaží organizovaných WACS
Zmena propozícií a miesta konania pre Olympiády kuchárov ( zavedenie kategórie „Stôl šéfkuchára“ už na IKA 2020 Stuttgard)
Návrh kandidátov na post Kontinentálneho riaditeľa WACS pre Strednú Európu vzhľadom na skončenie funkčného obdobia doterajšieho kontinentálneho riaditeľa.
Congres WACS v Kuala Lumpur 2018 – upresnenie informácií
Návrh miesta a termínu konania budúceho stretnutia prezidentov európskych zväzov ( Belgicko marec, apríl alebo máj 2019)
Návrhy a diskusia k jednotlivým bodom programu.

Slovenská delegácia vystupovala  rámci diskusie k jednotlivým bodom programu, najmä akcentovala:

potrebu zlepšiť komunikáciu týkajúcu sa informácií a odpovedí na návrhy SZKC , prípadne odpovede na otázky zasielane do centrály WACS.
Taktiež k systému schvaľovania oficiálnych hodnotiteľov WACS
Záujem o zaradenie medzi používateľov projektu Feet the Planet
Pokračovanie v organizovaní osláv Medzinárodného dňa kuchárov, do ktorých bolo doteraz zapojených len 5 európskych krajín , medzi nimi aj Slovensko
Podpora a zapájanie sa do charitatívnej činnosti WACS

Naši hostitelia pripravili aj zaujímavú prezentáciu zručnosti anglických kuchárov a cukrárov na spoločnej večeri i počas prestávok na občerstvenie, ktoré účastníci využívali aj na neformálne diskusie.

Najčastejšou témou „kuloárnych rokovaní“ boli najnovšie trendy v gastronómii, nové technológie, spôsoby a možnosti dekorácie, kvalita surovín a potravín, výmena dôležitých profesijných informácii a skúseností. Aj to je dôvod, pre ktorý je veľmi potrebné sa takýchto stretnutí zúčastňovať.

Slovenčina Slovenčina English English