Najnovšie opatrenia COVID-19

Najnovšie opatrenia COVID-19

Vzhľadom na priaznivý vývoj  epidemiologickej situácie ale aj na základe  iniciatív a výziev Zväzov cestovného ruchu, pristúpil krízový štáb k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

od 2. júna 2020 vstúpili do platnosti Opatrenia ÚVZ SR číslo OLP /5090 / 2020 – upravujúce nosenie rúšok a Opatrenie OLP /5091  /2020  – obmedzenie  platné pre  prevádzky a hromadné podujatia .

 

Od  stredy 1. júla:

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sú naplánované tieto zmeny:

-Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu. Organizátor je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie tohto limitu. Organizátor teda bude musieť zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

-Umožní sa organizácia hromadných podujatí s počtom viac ako 1000 osôb výhradne pre podujatia, ktoré je možné organizovať za dodržania podmienky šachovnicového fixného sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 % z kapacity sedadiel.

 

Od soboty 20. júna:

Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa ruší:

-povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier,

-zákaz používať na umelých kúpaliskách atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

-povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách, povinnosť sa mení na odporúčanie,

-povinnosť viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní,

-povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.

-povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

 

Od stredy 10. júna:

-V zariadeniach verejného stravovania sa ruší povinnosť dodržiavať odstup 2 m medzi stolmi. Táto povinnosť sa mení na odporúčanie.

 

POZOR – Naďalej však platia tieto povinnosti v zariadeniach verejného stravovania:

vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi,

-používanie tvárového rúška pre obsluhujúci personál a dezinfekcia rúk medzi obsluhou jednotlivých stolov,

-príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený obsluhou k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

-hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

-zabezpečiť nefunkčnosť sušičov rúk,

-vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

 

Od stredy 3. júna:

-Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

-V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce. Stále ostáva v platnosti podmienka dodržania dvojmetrovej vzdialenosti stolov od seba.

-Bude možné otvoriť vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.

 

Celé znenie opatrenia OLP/5091/2020 (prevádzky a hromadné podujatia)

Opatrenie 5091 19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly (1)

Celé znenie opatrenia OLP/5090/2020 (rúška)

Opatrenie 5090 rúška 19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly (1)
Slovenčina Slovenčina English English