Za JANKOM MICHNOM

Za JANKOM MICHNOM

Veľmi bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom a nečakanom skone nášho priateľa a kolegu

JANKA MICHNU
predsedu Banskobystrického klubu SZKC
ktorý svoju pozemskú púť ukončil veľmi predčasne 9. augusta 2018

Cítime nesmierny žiaľ nad tým, že vzácny kvet nášho priateľstva odtrhla drsná ruka smrti tak predčasne, vo veku len 37 rokov.

Naozaj sa len veľmi ťažko hľadajú slová, ktorými by sme vyjadrili žiaľ nad tým, že navždy dotĺklo jeho šľachetné srdce. Odišiel človek ktorého sme si všetci vysoko vážili a ktorý nám bude veľmi chýbať. Vysoko sme si vážili jeho náklonnosť a priazeň, ktorú nám všetkým prejavoval.

Od prvého stretnutia v roku 2012, kedy prišiel s návrhom založiť Banskobystrický klub SZKC sme cítili, že nás bude spájať veľmi silné puto priateľstva. Verili sme, že toto puto bude dlho, dlho silnieť.
S Jankom Michnom odišiel vzácny človek a vynikajúci odborník od ktorého sme sa chceli ešte veľa učiť. Jeho zanietenosť, ústretovosť, ochota , podpora a srdečný smiech tu po ňom však zostane v našich spomienkach.
Ťažko sa však budeme zmierovať s jeho stratou. Už spolu nestihneme splniť spoločné plány, ktoré sme mali. Krutá smrť to prerušila. Spomienku na neho si navždy zachováme. Navždy ostane v našich srdciach a navždy ho budeme považovať za svoju súčasť.

Radi sme sa hriali na teplých lúčoch jeho úprimnom priateľstva, preto žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý v tejto chvíli cítime.
Lúčenie vždy bolí. O to viac, ak musíme povedať posledné zbohom človeku, ktorý nám bol po veľa rokov blízky, nielen ako kolega, ale i ako priateľ

Posledná rozlúčka s Jankom Michnom bude v utorok 14. augusta 2018 o 10,00 hodine
v obradnej sieni Krematória v Banskej Bystrici – Kremničke.

Dovoľujeme si v mene svojom i v mene členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov vysloviť pocity hlbokej účasti a úprimnej sústrasti nad jeho úmrtím najbližším príbuzným.

Vojto Artz – prezident SZKC

Zuzana Dúžeková – generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English