Rozlúčka s J. Michnom – poďakovanie

Rozlúčka s J. Michnom  – poďakovanie

Viac ako 60 kuchárov a cukrárov z celého Slovenska i z Českej republiky sa 14. augusta 2018 ticho a dôstojne rozlúčilo s našim kolegom a priateľom

Jankom Michnom
zakladateľom a predsedom Banskobystrického klubu SZKC

Bol nám blízky nielen ako kolega, ale aj ako priateľ, ktorý bol vždy nablízku a neotáľal s pomocou , radou a podporou. Bol dôležitou súčasťou slovenskej kuchárskej rodiny.

S ním  z našich radov odišiel vzácny človek a vynikajúci odborník, od ktorého sa bolo vždy čo naučiť. Odišiel človek ktorého sme si všetci vysoko vážili a ktorý aj nám bude veľmi chýbať. Vysoko sme si vážili jeho náklonnosť a priazeň, ktorú nám po celý čas prejavoval. Svojou prítomnosťou na našich aktivitách nás tešil a zároveň zaväzoval. Jeho zanietenosť, ústretovosť, ochota, podpora , srdečný smiech, šibalský úsmev i vtip tu po ňom zostanú v našich spomienkach . Ťažko sa však budeme zmierovať s jeho stratou.

Nedovolíme, aby sa na neho zabudlo. Spomienku na neho si navždy zachováme. Navždy Janka budeme považovať za svoju súčasť. Na jeho počesť súťaž „Banskobystrický GASTRO CUP“, bude v budúcich ročníkoch pokračovať ako „Memoriál Jána Michnu“.

Ďakujeme všetkým kuchárom a cukrárom z radov SZKC, Gourmet Klubu, Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky, aj ostatným, ktorí sa s Jankom prišli osobne rozlúčiť, ale aj tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli rozlúčky s ním zúčastniť, ale v čase pohrebu mu venovali „ tichú spomienku“ .

Mimoriadne si vážime návrh člena Pražskej pobočky Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky a Jankovho osobného priateľa , pána Róberta Sklenářa , usporiadať charitatívnu gastronomickú akciu a výťažok z nej venovať Jankovmu synčekovi , päťročnému Maxíkovi, ktoré ho Janko nadovšetko miloval. Ďakujeme za Janka aj za Maxíka.

Krátke pietne stretnutie kuchárov po pohrebe:

Slovenčina Slovenčina English English