Prestížne ocenenie GURMAN AWARD GRAND PRIX 2023 – cena za celoživotné dielo bolo udelené pánovi Ivanovi Vozárovi

Prestížne ocenenie GURMAN AWARD GRAND PRIX 2023 – cena za celoživotné dielo bolo udelené pánovi Ivanovi Vozárovi

Toto ocenenie za dlhoročné výnimočné zásluhy o rozvoj a reprezentáciu slovenskej gastronómie každoročne udeľuje gastronomický sprievodca „Gurmán na Slovensku“ na základe nominácie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

V tomto roku Slovenský zväz kuchárov a cukrárov navrhol udeliť Cenu za celoživotné dielo Ivanovi Vozárovi. „V HoReCa praxi pôsobil 47 rokov ako kuchár, manažér a vedúci strediska , vedúci závodu či riaditeľ hotela a penziónu. Okrem toho však ako Team manager Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov v rokoch 2014 – 2018 reprezentoval farby Slovenska na svetových gastronomických súťažiach organizovaných Svetovou organizáciou kuchárskych asociácií Worldchefs WACS : “IKA Erfurt – Olympiáda kuchárov a cukrárov „ a „ Expogast Luxemburg – World Culinary CUP „ na ktorých slovenský tím získal strieborné a bronzové medaily. Pre svoje odborné, praktické a ľudské vlastnosti si získal dôveru a úctu členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, čo už od roku 2000 vyjadrujú jeho vysokou podporou pri voľbe členov Výkonného výboru SZKC. Dlhoročne a do dnes sa pravidelne zúčastňuje práce v hodnotiacich komisiách gastronomických súťaží organizovaných SZKC .Od roku 2014 je akreditovaným komisárom WACS v odbore kuchár pre národné súťaže organizované v Slovenskej republike. V roku 2017 mu prezident SZKC udelil vyznamenanie „Rád prezidenta SZKC“ a v tom istom roku mu bolo udelené aj najvyššie vyznamenanie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov – „ Rád Sv. Vavrinca“. V súčasnosti pôsobí ako člen Výkonného výboru SZKC.

Slovenčina Slovenčina English English