Výsledky finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR CUP v odbore cukrár 2022/2023

Výsledky finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR CUP v odbore cukrár 2022/2023

Finále súťaže sa konalo v Bratislave v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro 2023 v Bratislave . Súťaž prebiehala v súťažnom kuchynskom štúdiu, vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorú na tento účel zapožičali renomované spoločnosti A-Z Gastro Banská Bystrica a FAGOR GASTRO ČZ . Vybavenie štúdia umožnilo súťažiť trom žiakov v rovnakom čase.

Šesť dvojčlenných súťažných tímov malo za úlohu v časovom limite 120 minút pripraviť

6 ks jedného druhu moderného dezertu „ ECLAIRS “ rovnakej chuti avšak s dvoma rôznymi zdobeniami na povrchu podľa vlastného výberu ( ganache, mousse, krém, pena, zrkadlová poleva, ovocie , čokoláda, karamel……..) dĺžka ECLAIRS minimálne 10 cm.

Dezert je chápaný ako kaviarenský dezert servírovaný samostatne

Základnou surovinou boli:

Smotana Stand & overun – Debic

Čokoláda Callebaut – Zeus Braun

Výsledky ich práce posudzovala odborná komisia, ktorej členmi boli známe profesionálne osobnosti gastronómie na čele s Mgr. Jozefínou Zaukolcovou. Všetci členovia boli certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte záujmov.

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným jedlám boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel, kreativitu, prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť jedla, minimalizovanie odpadu surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, znalosť základov anglického jazyka, schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže:

Viliam BAJZÍK,  Zuzana Chochlíková –  81 bodov 1. miesto Strieborná medaila
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Stromová 34 921 01 Piešťany

Alexandra Dubravková, Karin Hauerová – 80 bodov 2. miesto Strieborná medaila
Hotelová akadémia Hlinská 31 Žilina

Erika Töröková, Nataša Šupová – 76 bodov 3. miesto Bronzová medaila
SOŠ obchodu a služ. Mojmírova 99/28 Bronzová medaila 921 01 Piešťany

Barbora Stanická,Natália Paulíniová– 75 bodov 4. miesto Bronzová medaila
HALM Hotelová akadémia Čsl. Brigády 1804031 01 Lipt. Mikuláš

Barbolra PoljakŠkoblová, Sandra Kardošová 72 bodov 5. miesto Bronzová medaila
SOŠ potravinárska  Cabajská 6 949 1 Nitra

Bernardet Jung, Vivien Farkašová – 68 bodov 6. miesto Diplom
SOŠ hotelových. služieb a obchodu Zdravotnícka 3 Nové Zámky

Odborný garant –SZKC pod vedením prezidenta Vojta Artza v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizoval túto súťaž veľmi úspešne. Súťaž výrazne podporili aj sponzori z oblasti gastronómie a odborný časopis GASTRO – revue gastronómie a cestovného ruchu, ktorý je partnerom SZKC a intenzívne spolupracuje so strednými školami v oblasti gastronómie.

Súťaž prebiehala v príjemnej súťažnej atmosfére. A vo veľmi dôstojnom prostredí, ktoré si takáto významná súťaž právom zaslúži.. Poďakovanie patrí realizujúcim školám a organizátorovi pod vedením odborného garanta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Poďakovanie patrí aj spoluorganizátorovi semifinálového kola súťaže – SOŠ obchodu a služieb Piešťany, odborným pedagógom škôl, ktorí pripravili žiakov na súťaž.

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorovi súťaží Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania – ŠIOV, spoločnosti Incheba a.s. Bratislava, spoločnosti A-Z Gastro Banská Bystrica, FAGOR GASTRO CZ , Catering Senator Banquet s r o Bratislava a najmä generálnemu partnerovi SZKC spoločnosti METRO CASH & CARRY Slovensko s .r. o, bez ktorých by sa súťaž nepodarilo zorganizovať.

 Nesmierne si vážime aj podporu ostatných partnerov: spoločnosti Robot Coupe, spoločnosti ZEUS-Braun s. r.o Bratislava, spoločnosti Accom Slovakia B. Bystrica, spoločnosti Savencia Fromage & Dairy L. Mikuláš, spoločnosti Dávidkovo koření s.r.o, spoločnosti Víno Matyšák s. r .o Pezinok ,spoločnosti Berndorf Sandrik Žarnovica, spoločnosti Tescoma Púchov s.r.o, spoločnosti Stúdio Neumahr s .r.o Bratislava a mediálnemu partnerovi SZKC časopisu GASTRO revue gastronómie a CR

Aj vďaka ním sa podarilo bravúrne zvládnuť organizačne veľmi náročnú gastronomickú akciu a vytvoriť úžasnú, uvoľnenú, pohodovú a priateľskú atmosféru , v ktorej sa aj napriek “ súťažnému stresu“ určite dobre súťažilo .

Úsilie súťažiacich bolo ocenené aj hodnotnými vecnými cenami, ktoré poskytli partnerské, spoločnosti spoločnosti ZEUS Braun s. r.o Bratislava , spoločnosť Berndorf Sandrik s. r. o, Žarnovica a spoločnosť Tescoma Púchov s. r. o. , Dávidkovo koření s.r.o

Príloha na stiahnutie: Výsledková listina finálového kola

Slovenčina Slovenčina English English