Výsledky finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR METRO CUP 2022/2023

Výsledky finálového kola súťaže Skills Slovakia GASTRO JUNIOR METRO CUP 2022/2023

Finále súťaže sa konalo v Bratislave v rámci sprievodného programu Medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro 2023 v Bratislave . Súťaž prebiehala v súťažnom kuchynskom štúdiu, vybavenom špičkovou gastronomickou technológiou, ktorú na tento účel zapožičali renomované spoločnosti A-Z Gastro Banská Bystrica a FAGOR GASTRO ČZ . Vybavenie štúdia umožnilo súťažiť trom žiakov v rovnakom čase.

Šesť dvojčlenných súťažných tímov malo za úlohu pripraviť 4 rovnaké porcie teplého predjedla – ,, Domáca pasta´´ ( na mieste vyrobená cestovina ) a 4 rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s 2 prílohami.

Súťažné jedlá museli mať charakter špeciality v modernej úprave. To znamená jedlá a servis , ktoré zodpovedajú požiadavkám modernej gastronómie

Podmienky finálového kola boli prísnejšie, keď súťažiaci pracovali formou malého FOOD boxu :

Z neho minimálne 3 rôzne výrobky pod značkou METRO CHEF museli použiť do pripravovaného súťažného jedla (podľa vlastného výberu).

Základnou surovinou bol teľací brisket a povinnou surovinou teľacie špikové kosti (tzv. špalíky), pričom použitie samotnej kosti nebolo povinné.

Na samotnú prípravu jedla mali časový limit 150 minút.

Výsledky ich práce posudzovala odborná komisia, ktorej členmi boli známe profesionálne osobnosti gastronómie na čele s Petrom Duranským. Všetci členovia boli certifikovaní podľa kritérií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike. Ani jeden hodnotiteľ nebol v konflikte záujmov.

 

Hodnotilo sa v zmysle Smerníc a hodnotiacich kritérií WACS. Čo znamená, že všetkým súťažným jedlám boli pridelené body a na základe týchto bolo súťažné jedlo zaradené do zlatého, strieborného a lebo bronzového pásma hodnotenia.

Hodnotitelia sa zamerali na hygienu, ochranu zdravia a čistotu priestorov kuchyne pri každej súťažnej úlohe, dodržiavanie gastronomických pravidiel, kreativitu, prípravu pracoviska, využitie surovín, chuť jedla, minimalizovanie odpadu surovín. Ďalej na hospodárenie, schopnosť riešiť problémy a nečakané situácie pri technológii spracovania, komunikačné schopnosti, znalosť základov anglického jazyka, schopnosť pohotovo reagovať, profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie za každých okolností.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav pri splnení náročných hodnotiacich kritérií.

Na základe výsledkov hodnotenia bolo stanovené poradie umiestnenia celoslovenského finálového kola súťaže:

Ondrej Kulíšek, Mário Gálik – 94,3 bod.. 1. miesto Zlatá medaila
Hotelová akadémia Hlinská 31 Stromová 34 921 01 Piešťany

Mário Gažo,Dávid Brat – 81,3 bod 2. miesto Strieborná medaila
SOŠ gastronómie a CR Levická 40 950 03 Nitra

Dominik Bartók, Christofer Kováč – 77,7 bod 3. miesto Bronzová medaila
SOŠ hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 960 01 Zvolen

Viktória Orolínová, Adrián Andráš – 74,67 bod. 4. miesto Bronzová medaila
SOŠ hotelová Hor. Smokovec 062 01 Vysoké Tatry

Dominik Pastorek, Nathan Mega – 69 bod. 5. miesto Diplom
Hotelová akadémia Mikovíniho 1 931 02 Bratislava

Enrik Stránsky, Ľuboslav Strápek – 65 bod. 6. miesto Diplom
SOŠ obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 911 01 Trenčín

Odborný garant –SZKC pod vedením prezidenta Vojta Artza v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizoval túto súťaž veľmi úspešne. Súťažné zameranie je začlenené do mechanizmu postupového kola súťaže na európsku súťaž, ktorá podporuje odborné vzdelávanie a prípravu v rámci Európy – EuroSkills. Súťaž výrazne podporili aj sponzori z oblasti gastronómie a odborný časopis GASTRO – revue gastronómie a cestovného ruchu, ktorý je partnerom SZKC a intenzívne spolupracuje so strednými školami v oblasti gastronómie.

Súťaž prebiehala v príjemnej súťažnej atmosfére. A vo veľmi dôstojnom prostredí, ktoré si takáto významná súťaž právom zaslúži.. Poďakovanie patrí realizujúcim školám a organizátorovi pod vedením odborného garanta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Poďakovanie patrí aj spoluorganizátorovi semifinálového kola súťaže – SOŠ obchodu a služieb Piešťany, odborným pedagógom škôl, ktorí pripravili žiakov na súťaž.

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorovi súťaží Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania – ŠIOV, spoločnosti Incheba a.s. Bratislava, spoločnosti A-Z Gastro Banská Bystrica, FAGOR GASTRO CZ , Catering Senator Banquet s r o Bratislava a najmä generálnemu partnerovi SZKC spoločnosti METRO CASH & CARRY Slovensko s .r. o, bez ktorých by sa súťaž nepodarilo zorganizovať.

 Nesmierne si vážime aj podporu ostatných partnerov: spoločnosti Robot Coupe, spoločnosti ZEDA Gajary s.r.o, spoločnosti Accom Slovakia B. Bystrica, spoločnosti Savencia Fromage & Dairy L. Mikuláš, spoločnosti Dávidkovo koření s.r.o, spoločnosti Víno Matyšák s. r .o Pezinok ,spoločnosti Berndorf Sandrik Žarnovica, spoločnosti Tescoma Púchov s.r.o, spoločnosti Stúdio Neumahr s .r.o Bratislava a mediálnemu partnerovi SZKC časopisu GASTRO revue gastronómie a CR

Aj vďaka ním sa podarilo bravúrne zvládnuť organizačne veľmi náročnú gastronomickú akciu a vytvoriť úžasnú, uvoľnenú, pohodovú a priateľskú atmosféru , v ktorej sa aj napriek “ súťažnému stresu“ určite dobre súťažilo .

Úsilie súťažiacich bolo ocenené aj hodnotnými vecnými cenami, ktoré poskytli partnerské, spoločnosť ACCOM s .r. o Banská Bystrica , spoločnosť Berndorf Sandrik s. r. o ,Žarnovica a spoločnosť Tescoma Púchov s. r. o. , Dávidkovo koření s.r.o

Kristián Malák

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným tímom ešte raz ďakujeme za účasť.

Príloha na stiahnutie: Výsledková listina finálového kola

Slovenčina Slovenčina English English