Najnovšie usmernenia týkajúce sa obmedzení v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike

Najnovšie usmernenia týkajúce sa obmedzení v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike

Dňa 22. Októbra 2020 v súlade s odporúčaním  Pandemickej komisie, rozhodol Ústredný krízový štáb  o prijatí  súboru opatrení na zabránenie šírenia nákazy COVID.

Podľa zverejnených informácií na  tlačovej konferencií po zasadnutí  Vlády SR 22 10. 2020,  všetky zákazy a výnimky sa riadia Uznesením vlády SR. č. 678/2020 – na stiahnutie TU.

Uznesenie_vlády_SR_Lockdown_678_2020

 

Vláda SR nebude prijímať opatrenia, ktorých cieľom je zatváranie, alebo iné obmedzovanie činnosti prevádzok služieb, či iných podnikateľských činností.

Na základe vyjadrení príslušných ministrov, dochádza k obmedzeniu pohybu občanov podľa presne stanovených podmienok a výnimiek.

Obmedzenia pohybu, ktoré budú platiť od 25. Októbra . 2020 do 1. Novembra  2020, však znamenajú obmedzenie dopytu postravovacích a  ubytovacích službách,

Prezentácia Úradu vlády SR k obmedzeniam a výnimkám z 22. 10. 2020

  • Prevádzkam zariadení verejného stravovania nie je týmto uznesením vlády nijako obmedzená.
  • V zmysle výnimiek môžu zariadenia verejného stravovania robiť aj donášku (ide o výkon podnikateľskej alebo inej podobnej činnosti).
  • Prevádzkam verejného stravovania sa nezakazuje predávať jedlá a nápoje cez okienko.
  • Poskytovanie dlhodobého ubytovania pre ľudí, ktorý vykonávajú prácu mimo svojho bydliska (napr. týždňovky) je možné.
  • Krátkodobé ubytovanie pre turistov je možné poskytovať, nijakým spôsobom sa neobmedzuje, ale je obmedzený pohyb osôb, ktoré sa na takéto ubytovane nebudú môcť dostaviť.
Prezentácia UKS_Opatrenia_201022_0v1
Slovenčina Slovenčina English English