Prezentácia jedál v školskom stravovaní

Prezentácia jedál v školskom stravovaní

Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie chorôb detí a zabezpečenie ich zdravého vývoja.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z toho dôvodu vydáva Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré majú pre zariadenia školského stravovania záväzný charakter (s prípustnou toleranciou použitia, ktorá je v normách stanovená), Za účelom ozdravenia výživy a spestrenia jedálneho lístka detí sú materiálno-spotrebné normy každoročne aktualizované.

V dvoch základných školách na ul. Ivana Bukovčana a Vlasteneckom námestí v Bratislave sa minulý týždeň za prítomnosti zástupcov spoločnosti Bidvest Slovakia a spoločnosti Bonduelle, za asistencie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov konala prezentácia dvoch novozaradených jedál:
Polievky z tekvice hokkaidó
Lahôdkovej kuracej rolády s prílohou zemiakových mesiačikov bez šupky, doplnenou zeleninovou oblohou v mladej extra jemnej mrkvičky a sladkej kukurice

Podľa reakcii detí ale aj stravníkov z radov pedagógov predmetných kôl obe jedlá by boli hodnotené známkou výborná. Deti sa dokonca opakovane vracali k výdajným okienkam a žiadali si pridať. To je znamenie, že do noriem sa dostali jedlá, ktoré budú obľúbené. A o to ide, aby sa deti v škole naozaj chutne najedli a na druhej strane, aby sa urobilo niečo aj pre ich zdravie.

Slovenčina Slovenčina English English