Slávnostné podpísanie zmluvy o partnerstve a spolupráci

Slávnostné podpísanie zmluvy o partnerstve a spolupráci

V bratislavskom Hoteli MATYŠÁK*** sa 29. novembra 2016 uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov a Gourmet Klub-om.

Prezidenti oboch partnerských organizácii Branislav KRIŽANJaroslav ERTL podpísali zmluvu, ktorá bude základom zintenzívnenia vzťahov medzi oboma partnerskými združeniami, výmeny informácií, skúsenosti a realizácie gastronomických podujatí, vzájomného informovania o organizácii významných podujatí a súťaží, medzinárodných gastronomických súťaží a ďalšieho profesijného vzdelávania, ako aj rozvoj osobných vzťahov. Veríme, že táto zmluva naplní očakávania oboch zúčastnených strán. Na spoluprácu sa tešíme.

Slovenčina Slovenčina English English