Ďalší úspešný ročník súťaže TOP CUKRÁR

Ďalší úspešný ročník súťaže TOP CUKRÁR

Klub cukrárov SZKC v spolupráci s Hotelovou školou Liptovský Mikuláš organizoval už 6. ročník celoslovenskej súťaže „TOP cukrár 2018 „ ktorá sa konala 22. 3. 2018 v Liptovskom Mikuláši. Súťaž bola určená pre cukrárov juniorov, študentov a seniorov.

Počas celého dňa boli v priestoroch reštaurácie Mladosť v centre mesta, vystavené súťažné výrobky 20 juniorských prác a 7 seniorských a v priestoroch Hotelovej akadémie sa konal sprievodný program. Prezentácia niektorých sponzorských firiem bola spojená s krátkym seminárom určeným pre cukrárov, zameraným na módne trendy a novinky ktoré bolo možné ochutnať.

Vystavené výrobky hodnotila certifikovaná odborná komisia, ktorá na záver súťaže odovzdala aj ceny všetkým súťažiacim.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
Predseda
Michal Baniar, šéfcukrár Gerardin chocolate de luxe, člen výkonného výboru SZKC

Členovia
Ing. Dagmar Poláčková – Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
Bc. Mária Tulcová – Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Mgr. Jozefína Zaukolcová – Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov
Ivona Barnošáková – T-fornax Dubnica nad Váhom
Mgr. Alžbeta Rabianská – SOŠ Poprad
Dáša Korenková , šéfcukrárka Hotel Internacional Golf , Veľká Lomnica
Bc. Katarína Lipovská – Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov

Celý súťažný deň prebiehal v pokojnej a príjemnej súťažnej atmosfére, k čomu veľkou mierou prispela výborná organizácia zo strany vedenia Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

Chceme sa poďakovať:
• vedeniu Hotelovej akadémie pani riaditeľke Ing. Kataríne Uličnej a zástupcovi riaditeľky pánovi Alexandrovi Kubalovi za pomoc pri organizovaní súťaže,
• naša vďaka patrí aj sponzorom za vecné ceny pre súťažiacich a sprievodný program,
• hodnotiacej komisii za odborný profesionálny prístup,
• Všetkým súťažiacim za ich čas a veľmi pekné súťažné práce.

Sme presvedčení, že aj v aj v budúcnosti sa nám spoločne podarí zorganizovať podobné akcie na vysokej odbornej úrovni.

Mgr. Jozefína Zaukolcová
predsedníčka Klubu cukrárov SZKC

Na stiahnutie:
Top cukrár 2018 – Výsledky
Sponzori

Slovenčina Slovenčina English English