Tatárskemu bifteku na Slovensku svitá

Tatárskemu bifteku na Slovensku svitá

O tatárskom bifteku sa v poslednom období vedie široká diskusia. Prečo si na ňom nemožno pochutnať v reštauráciách tak, aby z toho nehrozila pre prevádzkovateľov mastná pokuta? Čo tomu bráni?

V roku 2007, do platnosti vstúpila Vyhláška MZ SR číslo 533 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, ktorá v § 9, písm. i) stanovuje, že možno podávať len pokrmy z tepelne spracovaného mäsa. Čo znamená, že podávanie tatárskeho bifteku je vlastne zo zákona zakázané. Diskutabilná je aj príprava steakov alebo príprava mäsa spôsobom sous wide. Vyhláška je nekompromisná – ak teplota pri spracovaní mäsa nedosiahne 70 stupňov Celzia v jadre výrobku – nesmie sa podávať.

Túto situáciu môže zmeniť len úprava platnej legislatívy. Preto sa 28.11.2016 zástupcovia SZKC (Branislav Križan, prezident a Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka), zástupcovia Zväzu hotelov a reštaurácii SR stretli s hlavným hygienikom SR, ďalšími zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR, aby nastolili požiadavku na zmenu uvedenej vyhlášky.

Hlavný hygienik SR, Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA privítal iniciatívu a snahu o odborné riešenie. Zmeniť vyhlášku možno len za predpokladu, že budú dostatočne zadefinované opatrenia zabezpečujúce potravinovú bezpečnosť, presné hygienické, veterinárne aj gastronomické mantinely. Je to teda na diskusiu na odbornej úrovni. Preto bolo dohodnuté, že sa vytvorí pracovná skupina (zložená so zástupcov ÚVZ SR, MZ SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, SZKC, ZHRSR). Prvé pracovné stretnutie pracovnej skupiny sa bude konať 15. decembra 2016. O výsledkoch rokovania vás budeme informovať.

Slovenčina Slovenčina English English