Pribudli noví akreditovaní hodnotiaci komisári SZKC v odbore kuchár pre roky 2018 – 2023

Pribudli noví akreditovaní hodnotiaci komisári SZKC v odbore kuchár pre roky  2018 – 2023

Akreditovaný komisár Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS-Worldchefs Bc. Marek Svoboda z Českej republiky bol lektorom odborného kurzu  určeného pre profesionálnych kuchárov, ktorí budú ma oprávnenie hodnotiť národné súťaže v odbore kuchár. Po 21. júni 2018 máme teda 47 komisárov akreditovaných podľa smerníc svetovej organizácie WACS, ktorí budú mať oprávanie hodnotiť súťaže v rokoch 2018 – 2023.

Na kurz boli na pozvaní odborníci, ktorých Slovenský zväz kuchárov a cukrárov menuje zakomisárov v odbore kuchár na národné súťaže, pretože uznáva, že každý z nich dosiahol určitý stupeň uznania, profesionality, rešpektu a dôvery svojich kolegov. Títo odborníci pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska a dvaja z Českej republiky. To vytvára možnosť zabezpečenia profesionálneho hodnotenia všetkých národných súťaží, ktoré sa budú konať na území Slovenska  a v prípade záujmu aj Českej republiky.

Kurz sme zorganizovali za výraznej podpory a pomoci WACS Continental Direktora pre strednú Európu p. Bc. Miroslava Kubeca, prezidenta Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky a p. Bc. Mareka Svobodu, akreditovaného WACS komisára ktorý je zároveň aj manažérom Juniorského národného tímu kuchárov a cukrárov Českej republiky.  Vzhľadom na to, že pán Svoboda je  aj aktívnym hodnotiteľom svetových kuchárskych súťaží organizovaných WACS,  majú  informácie od neho získané veľký význam a váhu.

Zoznam akreditovaných hodnotiacich komisárov bude zverejnený na web stránke SZKC : www.szkc.sk v časti „Vzdelávanie“.

Takýto kurz v najbližšom období zorganizujeme aj pre odbor cukrár.

Novým akreditovaným komisárom prajeme veľa úspechov!

Slovenčina Slovenčina English English