Zúčastnili sme sa na 11. Ročníku medzinárodného festivalu FOURFEST EUROAKADEMIK 2018 v Rimavskej Sobote

Zúčastnili sme sa na 11. Ročníku medzinárodného festivalu  FOURFEST EUROAKADEMIK 2018 v Rimavskej Sobote

V Rimavskej Sobote sa zišlo 93 študentov dvadsiatich dvoch stredných škôl krajín V4. V dňoch 12 – 14. Júna 2018 sa tu totiž konal už 11. ročník  medzinárodného festivalu  FOURFEST EUROAKADEMIK  2018  – Medzinárodné majstrovstvá v zručnosti   v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, someliér, obchodný pracovník, kaderník a kozmetik, ktorý sa Vďaka svojmu rozsahu a tradícii sa FOURFEST radí medzi najväčšie akcie tohto druhu na Slovensku.

Študenti zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska  si prišli  vymieňať skúseností, konfrontovať svoje zručnosti na naozaj náročnej súťaži. Tú opäť so svojim pedagogickým   kolektívom a pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja  zorganizoval riaditeľ  SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote PaedDr Jaroslav Bagačka.

Moderátorom podujatia bol opäť  s vtipom jemu vlastným  aj tento rok milovník všetkého dobrého Jožo Pročko, ktorý k tejto súťaži už neodmysliteľne patrí.

V jednej zo sál rimavskosobotského Domu kultúry s vareškou v ruke bojovalo 10 kuchárov – juniorov, ktorí predsa len spomedzi všetkých prebiehajúcich  súťaží najviac zaujali našu pozornosť.

Akýmsi predskokanom súťaží bol  už šiesty ročník zábavno-súťažného podujatia: príprava typického národného jedla zúčastnených krajín FOURFEST-u. Súťaž prebiehala deň pred hlavnými súťažami na nádvorí reštaurácie  „Čierný orol“. Po haluškách, guľáši, klobáskach, zemiakových plackách, rybacej polievke v tomto roku štvorčlenné družstvá  varili  polievku z kyslej kapusty. Akcia bola súťažným zohrievacím  kolom a troška relaxom na odbúranie počiatočného súťažného stresu. Tu svoje skúsenosti okrem družstiev kuchárov predviedli aj družstvá kaderníkov a kozmetikov, obchodníkov, ale aj elektrotechnikov

Každé družstvo „kuchárov“ pripravilo 15 litrov  polievky, z ktorej sa  súťažná vzorka odovzdávala päťčlennej porote, zvyšok bol určený na posúdenie kvality prítomným hosťom a divákom. Čestnou predsedníčkou poroty bola Markéta Hrubešová. Spolu výkony hodnotili ostrieľaní hodnotitelia: R. Cisár, I. Vozár, D. Melicherik a Ing. Z. Dúžeková, všetci zo SZKC. A nemali ľahkú pozíciu, pretože všetky družstvá navarili skutočne kvalitné kapustové polievky a bolo ťažké vybrať tú najlepšiu.. Súťažné kapustnice naozaj „nemali chybu“ a chutili aj prítomnému obecenstvu.

Hlavná kuchárska súťaž však prebiehala o deň neskôr. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť  v časovom limite 45 minút pokrmy, ktorých hlavnou surovinou bola bravčová  panenka.

Hodnotilo  sa najmä:  využívanie moderných pracovných postupov, správne používanie surovín vedúce k minimalizácii odpadu, použitie sezónnych surovín, vlastná originálna receptúra, food dizajn – úprava jedla na tanieri, hygiena pri práci, dodržanie časového limitu.

Vďaka skúseným organizátorom vládla úžasná, uvoľnená, pohodová súťažná atmosféra, ktorú umocňovala aj prítomnosť viacerých čestných hostí Pozvanie organizátora prijala aj i generálna tajomníčka SZKC, Ing. Zuzana Dúžeková, ktorá súťaže podobného typu navštevuje najmä za účelom hľadania mladých talentov. Pomyselnou čerešničkou na torte bola prítomnosť známej českej herečky, modelky, moderátorky, spisovateľky  a kuchárkyMarkéty Hrubešovej, ktorá tu mala prezentáciu a autogramiádu svojich kuchárskych kníh.

Okrem toho aktívne pôsobila aj v hodnotiacích  komisiách kuchárskych súťaží, kde spolu s Richardom Cisárom, podpredsedom Banskobystrického klubu SZKC a šéfkuchárom banskobystrického hotela Dixon, Ivanom Vozárom, manažérom Slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, Danielom Melicherikom, predsedom Bratislavského klubu SZKC a šéfkuchárom hotela Holiday Inn Trnava  a generálnej tajomníčky SZKC hodnotila súťažné jedlá.

Hlavná súťaž prebiehala pred skúsenými očami kvalifikovaných odborníkov, certifikovaných na hodnotenie gastronomických súťaží síce len na národnej úrovni, ale zato podľa smerníc Svetovej organizácie kuchárskych asociácií –  WACS. Komisári veľmi pozorne sledovali celé dianie na stoloch improvizovaného súťažného štúdia. Kritéria boli prísne a komisia nekompromisná, ale spravodlivá.

Nakoniec vyriekla tento ortieľ:

1.miesto   Filip Krupár          SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

2. miesto   Jakub Pinka          SOŠ hotelových služieb a obchodu Banská Bystrica

3.miesto    Boris Struhár         SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom

Súťažiacim aj majstrom odbornej výchovy srdečne blahoželáme.

Pánovi riaditeľovi i jeho kolegom patrí naša vďaka i obdiv za neúnavnú starostlivosť o odborný rast mladých odborníkov vo všetkých odboroch študijného programu školy. Ten kto už niekedy organizoval gastronomickú súťaž vie, o čom hovorím.

Medzinárodná súťaž juniorov – FOUR FEST 2018 opäť splnila všetky atribúty, aby ju mohli nazývať slávnosťou a oslavou zručnosti a majstrovstva budúcich profesionálov vo svojich  odboroch. Veľkú zásluhu na tom majú aj partneri školy i súťaže, ako aj  zúčastnené prezentujúce sa firmy. Obrovské ďakujem treba adresovať  najmä spoločnostiam A-Z Gastro Banská Bystrica  a FAGOR CZ, ktoré sponzorsky zabezpečili  technologické vybavenie súťažného pódia.

Slovenčina Slovenčina English English