CARVING CUP Slovakia 2018

CARVING CUP Slovakia 2018

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Vojta Artza – prezidenta SZKC vyhlasuje: CARVING CUP SLOVAKIA 2017

odborný garant: Luděk Procházka – CZECH CARVING STUDIO

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:


Kategória A – vopred pripravené kompozície a výrobky – voľná téma

Kategória B – vopred pripravené kompozície – pre začínajúcich rezbárov, téma: Kvetinová kompozícia


Termín konania:
 Od 26. januára 2018 od 09:00 do 17,30

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

Prihláška CARVING CUP Slovakia 2018
Propozície CARVING CUP Slovakia 2018

Slovenčina Slovenčina English English