„Vianoce v Európe“ budú tento rok v Prešove

„Vianoce v Európe“ budú tento rok v Prešove

V dňoch 7. – 13. 12. 2014 sa v Prešove uskutoční veľkolepá akcia s názvom „Christmas in Europe – Vianoce v Európe“, ktorej hostiteľom bude Hotelová akadémia Prešov. Toto podujatie je jednou z aktivít Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) združujúcej vyše 430 škôl zo 44 krajín, ktoré sa koná pravidelne každý rok v inej európskej krajine. Účastníkmi tohto ročníka budú delegácie z Arménska, Českej republiky, Chorvátska, Írska, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Švédska a Talianska.

Hlavnou myšlienkou podujatia je spojiť študentov a učiteľov európskych hotelových škôl a predstaviť rôznorodosť vianočných tradícií účastníckych krajín, prezentovať gastronómiu a kultúru organizujúcej krajiny a regiónu. Hostiteľská škola má možnosť upevniť spoluprácu hs inštitúciami a podnikmi v regióne a vytvoriť medzinárodnú sieť kontaktov s možnosťou ďalšej spolupráce v oblasti vzdelávania a príkladov najlepšej praxe.

Región východného Slovenska je miestom, ktoré možno označiť za križovatku kultúr západu a východu. Prešov je sídlom metropolitu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku arcibiskupa prešovského Rastislava, prešovského arcibiskupa a metropolitu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Jána Babjaka, a biskupa východného dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku Slavomíra Sabola. V meste sa okrem viacerých historických pamiatok nachádzajú Kalvária a Ortodoxná synagóga, ktoré patria k najkrajším na území Slovenska. Predstavenie Prešova ako miesta stretávania kultúr, viacerých vierovyznaní a tolerancie boli argumenty, ktorými organizátori presvedčili prezídium AEHT, že Prešov je to správne miesto pre podujatie Vianoce v Európe.

Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý a pestrý program, cieľom ktorého je predstaviť Slovensko ako modernú a úspešne sa rozvíjajúcu krajinu, ktorá spája tradície s prítomnosťou a čerpá inšpirácie zo svojho prírodného a kultúrneho bohatstva. Účastníci a návštevníci podujatia budú mať príležitosť navštíviť výstavu betlehemov, prezentáciu ľudových remesiel, či zúčastniť sa prezentácií o skvelom slovenskom víne a tiež unikátnych minerálnych vodách Slovenska. Počas workshopov sa účastníci budú môcť naučiť pripraviť a vyzdobiť vianočné perníky, či spoznať tajomstvá solivarskej čipky.

Podujatie odštartuje slávnostným otvorením 8. decembra 2014 v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie na Baštovej ulici, po ktorom bude nasledovať pochod mestom. Počas pochodu účastníci symbolicky navštívia Pravoslávny katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského, Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, Rímskokatolícku konkatedrálu sv. Mikuláša a Evanjelický chrám sv. Trojice. Pochod, počas ktorého účastníci budú oblečení v krojoch a viesť ich bude živá hudba, bude ukončený prijatím u primátora mesta Prešov na radnici. Súčasťou programu bude výstava stánkov pre verejnosť a ďalšie sprievodné aktivity. Stánky jednotlivých krajín budú vyzdobené tak, aby odzrkadľovali vianočné tradície danej krajiny. Návštevníci tak budú mať príležitosť vidieť ako vyzerá vyzdobený vianočný stromček v Arménsku, vidieť čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole v Taliansku, alebo dozvedieť sa, kto nosí deťom darčeky vo Švédsku. Navyše tu bude šanca ochutnať niektoré vianočné dobroty ponúkané v jednotlivých stánkoch. Jednou z najočakávanejších častí podujatia bude nesporne vianočný raut pod názvom Európsky bufet, na ktorom jednotlivé družstvá predstavia tradičné vianočné i regionálne jedlá pripravené priamo na mieste.

Záver podujatia bude patriť spoznávaniu regiónu východného Slovenska. Účastníci si budú môcť vybrať zo zaujímavej ponuky exkurzií a skĺbiť kultúrny rozmer s odborným. Veď posúďte sami, k dispozícii budú návštevy hradu v Starej Ľubovni, Nestvile Parku v Hniezdnom, Pivovaru vo Veľkom Šariši, vínnej pivnice v slovenskej vinohradníckej oblasti Tokaj, Múzea vína v Prešove, či Cognac Academy v Košiciach. Bohatý program vyvrcholí záverečným galavečerom, počas ktorého štafetu na organizovanie Vianoc v Európe 2015 prevezme delegácia z mesta Diekirch – Ettelbruck v Luxembursku. Projekt Vianoce v Európe je spolufinancovaný v rámci programu Erasmus, časť nákladov znášajú AEHT a organizujúca škola v spolupráci s ďalšími partnermi a sponzormi.

Hotelová akadémia Prešov má dlhoročnú a bohatú tradíciu. Jej vznik sa datuje od roku 1927 a patrí tak k najstarším vzdelávacím inštitúciám v Prešove. V súčasnosti je typom modernej strednej odbornej školy, ktorá pripravuje žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu. Svojou činnosťou sa dostala do povedomia nielen v meste, regióne, ale vďaka úspechom a aktívnou účasťou v rôznych súťažiach a projektoch je známou aj v širokom medzinárodnom kontexte. Hotelová akadémia v Prešove spolupracuje s partnerskými školami v Budapešti v Maďarsku, v Pionkách v Poľsku, v Kyjeve na Ukrajine, so slovenskými odbornými školami, hlavne na východe Slovenska, ale aj s profesijnými organizáciami, ako sú Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenská barmanská asociácia, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Slovenskej republiky. Hotelová akadémia v Prešove je členom Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku od roku 1994 a významne sa podieľa na napĺňaní jej cieľov, medzi ktoré patrí spolupráca pri vzdelávaní odborníkov v oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu a výmena skúseností.

Všetkých srdečne pozývame na nezabudnuteľné podujatie plné krásnych vianočných zážitkov, nových poznatkov o jednotlivých národných a náboženských zvyklostiach počas Vianoc a lahodného gurmánskeho umenia.
Tešíme sa na Vás!

Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32

Slovenčina Slovenčina English English