V Rimini sa konalo európske semifinále „Grand Prix 2023 Global Chefs Challenge“

V Rimini sa konalo európske semifinále „Grand Prix 2023 Global Chefs Challenge“

Výstavisko v najväčšom a obľúbenom talianskom prímorskom stredisku na brehu Jadranského mora  Kongresové centrum a výstavisko Fiera Rimini  sa v dňoch 19 – 22. februára 2023 stalo miestom stretnutia  obchodníkov ale aj milovníkov dobrého piva, nápojov a potravín a jedál. V 12 halách na ploche 60 000 m² sa Veľtrh „Beer&Food Attraction“. 

Jedna z Hál výstaviska sa premenila na  miesto „ súboja “  najlepších Európskych kuchárov a cukrárov. V dňoch 19 – 22. februára 2023 sa tu konalo Celoeurópske  semifinálové kolo svetovej súťaže „ Glogal Chefs Challenge „ ktorú organizuje svetová organizácia Worldchefs WACS.  Do kuchárskeho „ringu“  nastúpilo 37 najlepších kuchárov a cukrárov z Južnej, Severnej a Strednej Európy. Víťazi z každej časti Európy postúpili do finálového kola súťaže, ktoré sa bude konať v roku 2024 v Singapúre počas  Svetového kongresu WACS. Súťažili  dvojčlenné juniorské a seniorské  tímy v zložení:  súťažiaci a pomocník .

 Aj Slovenský zväz kuchárov a cukrárov  mal v súťaži svoje ohnivká. Farby Slovenska obhajovali : za juniorov Sebastián Tóth  ( študent Hotelovej akadémie Košice) , ktorému pomocníka pridelil organizátor súťaže Taliansky zväz kuchárov. Úlohou súťažiaceho  bolo za 75 minút pripraviť štyri porcie hlavného jedla, servírovaného na tanieroch, s použitím povinnej suroviny, a to teľacieho chrbta.  V kategórii kuchár senior súťažil tím Daniel Melicherik a pomocník Tomáš Rajtúk (SOŠ  obchodu a služieb Rimavská Sobota). Ich úlohou bolo   v časovom limite  3 hodiny pripraviť 6 porcií dvojchodového menu, (predjedlo, hlavný chod) servírovaného na tanieroch. Na prípravu predjedla boli povinne určenými surovinami ryba  „halibut „  a „teľací chrbát“ 

Súťaž bola náročná a konkurencia silná. Bystrým očiam certifikovaných komisárov WACS z rôznych krajín sveta neušiel žiadny detail. Preto si za získanie strieborných  medailí, ktoré zdobia hrude oboch našich tímov, zaslúžia náš obdiv a poďakovanie.   Ďakujeme im za dôstojnú a vynikajúcu  reprezentáciu  Slovenska a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Naša veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí naše tímy podporovali už v príprave na súťaž. Menovite generálnemu sponzorovi SZKC spoločnosti METRO Cash & Carry SR, Hotelovej akadémii v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej sobote, personálu „Newgardens – restaurant Bratislava“, Mgr. Marte Rákociovej za tlmočnícke a prekladateľské služby, prezidentovi SZKC Vojtovi Artzovi,  a predsedovi klubuNárodný tím kuchárov a cukrárov SZKC  Jozefovi Hromjákovi za odbornú pomoc.

Slovenčina Slovenčina English English