Stretnutie zástupcov cestovného ruchu s podpredsedom Národnej rady SR

Stretnutie zástupcov cestovného ruchu s podpredsedom Národnej rady SR

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Milan Laurenčík  sa 18. júna 2020, v priestoroch Národnej rady SR, stretol s predstaviteľmi  KOCR, OOCR, Zväzov a  Asociácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Ústrednou témou rokovania bola analýza dopadov COVID-19 na oblasť cestovného ruchu na Slovensku a návrhy riešení, ktorými by pán podpredseda NR SR mohol  odvetviu cestovného ruchu pomôcť.

Za združenia a asociácie sa na  rokovaní   zúčastnili: prezident Združenia cestovného ruchu a generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska  pán Mgr. Marek  Harbuľák, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes,  generálna tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Ing. Zuzana Dúžeková, prezidentka Asociácie slovenských kúpeľov MUDr. Janka Zálešáková,  generálny sekretár asociácie  Historické Hotely Slovenska  Ing. Michal Čuridlo, , riaditeľ záujmového združenia  lanoviek a vlekov LAVEX riaditeľ Ing. Miroslav Grešo , predseda predstavenstva a.s. Tatry Mountain resort Igor Rattaj, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Ing. Vladimír Grežo, a  predstavitelia KOCR a OOCR

V rozprave zazneli  nasledovné  stanoviská a  návrhy:

 1. Aby bola pomoc štátu skutočne efektívna, mala by sa prispôsobiť reálnym potrebám podnikateľov.
 2. Cestovný ruch by nemal byť okrajovým odvetvím národného hospodárstva SR. Je na neho napojených viacero odvetví a národného hospodárstva, vrátane spracovateľského priemyslu, výrobcov technológie a pod.
 3. Čo najskôr je potrebné pripraviť opätovné naštartovanie cestovného ruchu, čo najrýchlejšie naštartovať dopyt po službách. Je nevyhnutné začať s cielenou marketingovou kampaňou pre „Dovolenku na Slovensku“.
 4. Mediálna podpora štátu v oblasti marketingu cestovného ruchu je nevyhnutná
 5. Urýchlene opäť zriadiť štátnu organizáciu, ktorej úlohou by bol štátny marketing cestovného ruchu, akou v minulosti bola Slovenská agentúra pre cestovný ruch.
 6. Vytvoriť platformu na riešenie problémov cestovného ruchu sústavne a priebežne napr. Radu vlády pre cestovný ruch.
 7. Urýchlene pomôcť s podporou marketingu cez samosprávy
 8. Príspevok na rekreáciu by mal dočasne hradiť štát
 9. Znížiť DPH na 10% pre všetky služby v cestovnom ruchu
 10. Cestovné náhrady oslobodiť od zdanenia, alebo uplatniť špeciálnu daň,
 11. Zaviesť špeciálnu podporu na pobyty seniorov v kúpeľoch – tvoria značné percento klientov a rekreačný poukaz sa ich netýka
 12. Čím skôr je potrebný jasný plán obnovy cestovného ruchu s uvedením opatrení na realizáciu podpory , ktoré by mali byť jasné a špecifické
 13. Krízový štáb nezvládol činnosť. Niektorým opatreniam chýbala logika možno z dôvodu, že na konzultáciu nebol prizvaný odborník z brandže.
 14. V prípade, že nastane to, čo si nikto nepraje a príde druhá vlna COVID-19, je potrebné na prerokovanie opatrení do Krízového štábu  na konzultáciu prizvať aj odborníka z brandže (hotelieri , kúpeľníci ….)

Veľmi  si želáme, aby sa kompetentní zaoberali týmito návrhmi a pripomienkami. Veríme, že toto pracovné stretnutie bolo prvým krokom k zlepšovaniu situácie v odvetví  cestovného ruchu na Slovensku.

Slovenčina Slovenčina English English