Po 27 rokoch SZKC mení svoje logo

Po 27 rokoch SZKC mení svoje logo

Po 27 rokoch Slovenský zväz kuchárov a cukrárov mení svoje logo. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli z viacerých dôvodov. Boli to jednak pripomienky týkajúce sa farebnosti a komplikovanosti loga a absencia ľahkej identifikácie domovskej krajiny nášho Zväzu. Ďalej sme vychádzali z porovnanie s logami iných členských asociácií WACS, potreby anglickej verzie názvu Zväzu pre prezentácie a súťaže v zahraničí.

Nové logo je modernejšie, pripravené pre používanie pre účely súťaží, výroby medaily a pod.

Výmena loga bude prebiehať postupne cez tzv. prechodné obdobie (maximálne 2 roky), kedy ešte napr. na rondónoch bude možné používať aj staré logo . Po októbri 2019 už bude možné používať len nové logo SZKC.

SZKC logo

SZKC logo

Logo SZKC v krivkách na stiahnutie: Logo SZKC varianta 1
Logo SZKC v krivkách na stiahnutie: Logo SZKC varianta 2

Slovenčina Slovenčina English English