Danubius GASTRO CUP 2018

Danubius GASTRO CUP 2018

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Vojta ARTZA – prezidenta SZKC vyhlasuje 10. ročník Danubius GASTRO CUP 2018 – súťaže vo varení a pečení naživo.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:

– kuchár senior

– kuchár junior

– cukrár senior

– cukrár junior

Časový harmonogram súťaží bol stanovený nasledovne:

25. januára 2018 od 09:00 – 17:00 – kuchári juniori


26. januára 2018 od 09:00 – 17:00 – cukrári juniori aj seniori

27 .januára 2018 od 09:00 – 17:00 – kuchári seniori

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

Propozície Danubius GASTRO CUP 2018
Prihláška Danubius GASTRO CUP 2018 – kuchár senior
Prihláška Danubius GASTRO CUP 2018 – kuchár junior
Prihláška Danubius GASTRO CUP 2018 – cukrár senior
Prihláška Danubius GASTRO CUP 2018 – cukrár junior

Slovenčina Slovenčina English English