Košický kuchár 2014

Košický kuchár 2014

Košický klub SZKC, Spoločenský pavilón s.r.o. Košice, Hotelová akadémia Južná tr. Košice, SOŠ J. Bocatia Košice vyhlasujú súťaž

Košický kuchár 2014

a

I. JARNÚ GASTRONOMICKÚ VÝSTAVU JEDÁL A CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV a výstavu slávnostných tabúľ

Hlavní sponzori súťaže: Zeleninári s.r.o., Ryba s.r.o. Košice

Prezentácia firiem: Zeleninári s.r.o. Bratislava, Ryba s.r.o. Košice, Fega Frost s.r.o. Kežmarok, ATC s.r.o., GurmEko Slovenská pobočka, Pivovar Kalternecker Rožňava, Next Trade Nové Mesto n/Váhom a ďalší.

Dátum: 23.4.2014

Miesto: Spoločenský pavilón Košice (Trieda SNP 61)

Vstupné: verejnosť 1 €, pre školy 0,50 € na žiaka

Časový harmonogram:

  • 7.00 – 9.30 hod. Prezentácia, uloženie mís a exponátov /k jednému vystavovanému exponátu je prístup povolený dvom osobám/
  • 8.00 hod Štart súťažiacich finálového kola Košický kuchár 2014
  • 10.00 hod. Slávnostné otvorenie výstavy
  • 10.30 – 14.30 hod. Sprievodné akcie
  • 15.00 hod. Odovzdávanie cien a diplomov
  • 16.00 hod. Predpokladané ukončenie súťaže a výstavy

Súťaž je vyhlásená v dvoch kategóriách:

  1. kategória: Senior – profesionálni kuchári z hotelových a reštauračných zariadení
  2. kategória: Junior – žiaci stredných odborných škôl


kuch

Košický kuchár 2014 – propozície a prihláška do súťaže na stiahnutie:

Košický kuchár 2014 – propozície a prihláška do súťaže (DOC)

Slovenčina Slovenčina English English