Vyhlasujeme 9. ročník súťaže Danubius GASTRO CUP 2017

Vyhlasujeme 9. ročník súťaže Danubius GASTRO CUP 2017

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Branislava Križana – prezidenta SZKC vyhlasuje 9. ročník Danubius GASTRO CUP 2017 – súťaže vo varení a pečení naživo.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:
– kuchár senior
– kuchár junior
– cukrár senior
– cukrár junior

Časový harmonogram súťaží bol stanovený nasledovne:
26. januára 2017 od 09:00 – 17:00 – kuchári juniori

27. januára 2017 od 09:00 – 17:00 – cukrári juniori aj seniori
28.januára 2017 od 9:00 – 17:00 – kuchári seniori

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

Propozície Danubius GASTRO CUP 2017
Prihláška GASTRO CUP kuchár junior
Prihláška GASTRO CUP kuchár senior
Prihláška GASTRO CUP cukrár junior
Prihláška GASTRO CUP cukrár senior

Slovenčina Slovenčina English English