Vyhlasujeme 18. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii 2017

Vyhlasujeme 18. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii 2017

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána Miroslava Kubeca – WACS Continental Directora Central Europe a pána Branislava Križana – prezidenta SZKC vyhlasuje 18. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii 2017.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:

– kuchár senior

– kuchár junior

– cukrár senior

– cukrár junior

– zvláštna cukrárska kategória: Artistika

Termín konania: Od 27. januára 2017 od 09:00 – do 29. 01. 2017 do 15:00

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

Propozície POÉZIA v GASTRONÓMII 2017
Prihláška cukrár junior
Prihláška cukrár senior
Prihláška kuchár junior
Prihláška kuchár senior
Prihláška artistika junior
Prihláška artistika senior

Slovenčina Slovenčina English English