Ocenenie za celoživotné dielo

Ocenenie za celoživotné dielo

Prestížne ocenenie“ GURMAN AWARD GRAND PRIX 2014 – cena za celoživotné dielo“ si z rúk michelinovského kuchára Fernanda Perez Arellana z Malorky prevzal pán Ján Košťálik.

Toto ocenenie za dlhoročné výnimočné zásluhy o rozvoj a reprezentáciu slovenskej gastronómie každoročne udeľuje gastronomický sprievodca „Gurmán na Slovensku“ na základe nominácie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Pán Ján Košťálik sa narodil 05.mája 1962.
Od ukončenia vzdelania na Strednom odbornom učilišti v Nových Zámkoch, kde sa vyučil za kuchára v roku 1983, aktívne pôsobí v oblasti gastronómie už 31 rokov. Jeho pracovná gastronomická púť sa začala už počas štúdia na učňovskej škole v Nových Zámkoch v roku 1980. Tam sa v SD Jednota Nové Zámky vyučil a po skončení štúdia v roku 1983 až do roku 1991 pôsobil ako šéfkuchár Hotela Jednota. V roku 1991 zmenil pôsobisko v rámci SD Jednota Nové Zámky a začal pôsobiť v Stredisku praktického vyučovania SD Jednota Nové Zámky ako majster odbornej výchovy. Výchove budúcich generácií kuchárov sa tam venuje až do dnes. Svoje odborné zručnosti a vedomosti si počas svojej odbornej praxe cibril a zdokonaľoval aktívnou a úspešnou účasťou na rôznych gastronomických súťažiach. V roku 1986 získal titul „Kuchár špecialista“ a v roku 1989 mu bol udelený titul „MAJSTER KUCHÁR“. Dlhoročne sa pravidelne zúčastňuje práce v hodnotiacich komisiách gastronomických súťaží organizovaných SZKC , COOP Jednota a Strednými odbornými školami zameranými na oblasť gastronómie. Pre svoje odborné, praktické a ľudské vlastnosti si získal dôveru a úctu členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, čo už od roku 2000 vyjadrujú jeho vysokou podporou pri voľbe členov Výkonného výboru SZKC. Od roku 2014 je akreditovaným hodnotiacim komisárom WACS v odbore kuchár pre národné súťaže organizované v Slovenskej republike. V súčasnom období pôsobí ako majster odbornej výchovy v Stredisko praktického vyučovania COOP Jednota Nové Zámky.

Pánovi Košťálikovi srdečne blahoželáme a prajeme mu ešte veľa osobných i pracovných úspechov.

Slovenčina Slovenčina English English