Poďakovanie

Poďakovanie

V dňoch 16. – 18.5.2014 sa konala výstava Torty a svet pečenia v Trenčíne na výstavisku Expo center. Výstava bola spojená so súťažou o najkrajšiu tortu v dvoch kategóriách, detská cukrárov. V stánku slovenského Zväzu kuchárov a cukrárov členovia klubu cukrárov a žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov pripravovali jednoduché cukrárske výrobky. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, počas ktorého bolo možné prezentovať jednotlivé produkty firiem. Touto formou sa chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, ktorí nám pomohli, aby sme mohli čo najlepšie reprezentovať klub cukrárov SZKC a krásne cukrárske umenie.

Osobitne ďakujeme:

Zeus s.r.o. Bratislava, Ing. Ivanovi Klasovi
Rajo a.s. Bratislava
Zeleninári s.r.o. Bratislava
T- fornax s.r.o. Dubnica nad Váhom, Ivone Barnošákovej
Swieet Family Považský cukor
Emko Trenčianska medovina
Hera , Unilever
Jaz Nové mesto nad Váhom
Mlyn Trenčan spol. s .r.o.
Výstavisku Expo center Trenčín, manažér výstavy Ing. Dominike Sulovej
Vedeniu Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov, p. riaditeľovi Mgr. Ivanovi Kasárovi

Mgr. Jozefína Zaukolcová – Predseda klubu cukrárov

Fotky z výstavy nájtete vo fotogalérii.

Slovenčina Slovenčina English English