Úprava podmienok pre kategóriu CARVING – DANUBIUS GASTRO 2016

Úprava podmienok pre kategóriu CARVING – DANUBIUS GASTRO 2016

Z dôvodu jednoznačnosti pravidiel a súťažných podmienok a po dohode s hodnotiacou komisiou pre kategóriu CARVING upravujeme podmienky pre túto kategóriu nasledovne:

CARVING – vopred pripravené exponáty, téma aj suroviny : voľné

Téma: voliteľná

Povinné suroviny: biela reďkovka, tekvica – maslová, melón, výber ďalších surovín podľa vlastného rozhodnutia súťažiaceho

Pravidla súťaže:

Umelecké spracovanie
Spojenie do celku, farebné zladenie, vyjadrenie názvu výrobku, celkový prvý dojem
Originalita

viac hodnotený dominantný originálny prvok
Obtiažnosť
využitie výrazného 3D mot. alebo 2D,množstvo technik, množstvo kvetov alebo iných vhodných doplnkov
Technické hodnotenie – pracovné prevedenie
Čistota prevedenia, pravidelnosť rezov, jemnosť práce, práca s nožom

Kompozícia
• bude uložená na priestore 80 x 80 cm,
• maximálna výška kompozície: 1 meter

POPISKA ku každej expozícii je NUTNÁ
• Súťažné výrobky musia byť na stoloch do ukončenia súťaže.
• Po súťaži 31.01. 2016 o 15,00 výrobky zdebarasovať.

Vyhlásenie výsledkov súťaže CARVING : 29.01.2016 o 15,00 hod.

KRITÉRIA HODNOTENIA pre kategóriu CARVING:
Umelecké spracovanie 0 – 40 bodov
Originalita 0 – 20 bodov
Obtiažnosť 0 – 20 bodov
Technické hodnotenie – pracovné prevedenie 0 – 20 bodov

Celkový počet možných bodov: 100 bodov

Rozdelenie bodov

Pri kategórii Carving budú podľa získaných bodov udelené nasledovné ocenenia:

100 bodov absolútne zlato
80 – 99 bodov zlato
60 – 79 bodov striebro
40 – 59 bodov bronz
39 a menej bod. Diplom

Bratislava 21.12.2015

Slovenčina Slovenčina English English