V. ročník gastronomickej súťaže Banskobystrický CUP 2019

V. ročník gastronomickej súťaže Banskobystrický CUP 2019

Banskobystrický GASTRO CUP bude navždy spätý s menom svojho zakladateľa Jána Michnu.

Už tradične k mesiacu marec v Banskej Bystrici patrí konanie gastronomickej súťaže Banskobystrický GASTRO CUP. Aj tento rok členovia Banskobystrického klubu SZKC veľmi úspešne zorganizovali už 5. ročník tejto súťaže, ktorá však od tohto ročníka ponesie aj prívlastok „Memoriál Jána Michnu“. Takto si všetci chceme uctiť pamiatku zakladateľa klubu aj uvedenej súťaže, nášho priateľa a kolegu, ktorý nás navždy opustil v auguste 2018.

Ešte pred zahájením súťaže si všetci prítomní, za účasti Jankových rodičov pietnou spomienkou uctili Jankovu pamiatku vzhliadnutím jeho video medailónika z marca 2018.

Piaty ročník súťaže, na ktorom sa stretlo takmer 30 súťažiacich priniesol aj zmenu v obvyklom programe. Okrem tradičných súťažných kategórii pre kuchárov juniorov, kuchárov seniorov a cukrárov, bola do programu zaradená nová kategória – súťaž vo varení na živo – majstri odbornej výchovy. Každú súťaž treba považovať za príležitosť prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti a to platí aj pre skúsených harcovníkov gastronomickej profesie. Neoceniteľná je možnosť otestovať si svoje zručnosti v konkurenčnom prostredí. Tentokrát si súťažiaci museli poradiť s jahňacím rebierkom a v limite 45 minút pripraviť 2 porcie súťažného jedla.

Pre cukrárov i kuchárov bola vyhradená aj súťaž „Poézia v Gastronómii „ – výstavný súťažný stôl.
Hodnotila sa správnosť kalkulácie súťažných exponátov, dodržiavanie prísnych hygienických požiadaviek , odborné zručnosti, invencia, vzhľad a spôsob servírovania jedla. Najvyšší dôraz sa však kládol na chuť jedál a cukrárskych výrobkov. Hodnotilo sa podľa kritérií Svetovej organizácie WACS, v troch pásmach: zlaté pásmo 90 – 100 bodov, strieborné pásmo 76 – 89 bodov, bronzové pásmo 60 – 75 bodov, diplom 20 – 59 bodov.
Spestrení tohto ročníka súťaže bolo viac. Sprievodný program bol aj tento rok zameraný pre deti, v rámci ktorého mali možnosť si pripraviť jednoduchšie gastronomické špeciality, zdobiť koláčiky

O príjemnú a priateľskú súťažnú atmosféru sa postarali aj partneri SZKC a Banskobystrického klubu kuchárov a cukrárov: METRO Cash & Carry, generálny partner SZKC, spoločnosť ACCOM B. Bystrica, spoločnosť DEBIC, Hotel LUX*** B. Bystrica, Mesto Banská Bystrica, spoločnosť La Lorraine- generálny partner súťaže, spoločnosť A-Z GASTRO B. Bystrica – hlavný dodávateľ kuchynskej technológie , spoločnosť FAGOR GASTRO CZ, Stredná odborná škola obchodu a služieb B. Bystrica.

Všetkým úprimne ďakujeme za pomoc a podporu a veríme v zachovanie priazne aj naďalej.

Na stiahnutie výsledkové listiny: BB gastro cup 2019 vysledky kucharBB gastro cup 2019 vysledky cukrar

Slovenčina Slovenčina English English