ŠKOLSKÁ VAREŠKA 2019

ŠKOLSKÁ VAREŠKA 2019

Prešovský klub kuchárov a cukrárov SZKC zorganizoval dňa 20.3.2019 1. ročník súťaže „ŠKOLSKÁ VAREŠKA 2019 “. Finálové kolo súťaže, ktoré bolo zorganizovaná v spolupráci s mestom Prešov, nad ktorou prevzala záštitu primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, a ktorá sa našej súťaže osobne zúčastnila. Do súťaže sa prihlásilo 28 súťažiacich, z ktorých odborná porota zložená z členov PKKaC a odbornej referentky pre zariadenia školského stravovania mesta Prešov vybrala 12 finalistov. Spestrením bola aj prezentačná súťaž cukrárskych výrobkov „Sladká dobrota 2019“, ktorej sa zúčastnilo 11 súťažiacich.

Bola to príležitosť prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti v konkurenčnom prostredí. Na prípravu 2 porcií svojich jedál mali 45 minút. Hodnotilo sa podľa kritérií Svetovej organizácie WACS.
Odborná porota, v zložení Vojto Artz – prezident SZKC, Marián Pšák z Košického klubu SZKC a Marek Madzik z Prešovského klubu SZKC určili po zrelej úvahe toto poradie:

Školská vareška 2019 poradie:

  1. miesto – Božena Onofrejová, ZŠ Bajkalská, Prešov
  2. miesto – Mária Olexová, ZŠ Májové námestie, Prešov
  3. miesto – Alena Štofančíková, MŠ Fraňa Kráľa

Sladká dobrota 2019 poradie:

  1. miesto – Mgr. Mariana Krištofová, MŠ Hviezdoslavova, Prešov
  2. miesto – Monika Šitarová, ZŠ Ľubotice
  3. miesto – Ľubica Pulíková, MŠ Solivarská, Prešov

O priateľskú a príjemnú atmosféru súťaže sa postarali členovi PKKaC za podpory partnerov:
Spoločnosť UNILEVER FOOD SOLUTIONS Bratislava, ktorá venovala hlavné ceny pre výhercov, METRO Cash & Carry SR s. r. o.,Košice, ACCOM Banská Bystrica, spoločnosť DEBIC, BONDUELLE Praha.

Veľká vďaka patrí vedeniu SOŠ Gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov za podporu a poskytnutie priestorov, kde celá súťaž prebiehala. Naše poďakovanie patrí aj OR pre zariadenia školského stravovania mesta Prešov pani Márii Tejiščákovej a primátorke mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej.

Všetkým úprimne ďakujeme za pomoc a podporu a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.

V Prešove, 21.3.2019 Mgr. Peter Krištof, Podpredseda PKKaC, v.r.

Slovenčina Slovenčina English English