Prestížne ocenenie “GURMAN AWARD GRAND PRIX 2024 – cena za celoživotné dielo“ bolo udelené šéfkuchárovi Richardovi Císarovi

Prestížne ocenenie “GURMAN AWARD GRAND PRIX 2024 – cena za celoživotné dielo“ bolo udelené šéfkuchárovi Richardovi Císarovi

Toto prestížne ocenenie za dlhoročné a výnimočné zásluhy o rozvoj a reprezentáciu slovenskej gastronómie každoročne udeľuje gastronomický sprievodca „Gurmán na Slovensku“ na základe nominácie Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Pán Richard Císar je jednou z výrazných osobnosti slovenskej gastronómie. . Odborné vzdelanie získal na Strednom odbornom učilišti v Banskej Bystrici v roku 1993 as neskôr na Spojenej škole v Banskej Bystrici, kde úspešne zmaturoval. Už 31 rokov ako kuchár a šéfkuchár aktívne pôsobí v oblasti gastronómie . Povolanie je jeho hoby a robí ho s láskou.

Svoje kuchárske poslanie začal napĺňať v banskobystrickej reštaurácii Tekov. Neskôr začali jeho „profesijné potulky“ sa získavanie cenných skúsenosti v zahraničí. Túlavé „gastronomické topánky“ a zdravá zvedavosť ho zaviali do nemeckého hotela Rivoly *** Mníchov, kde pôsobil vo funkcii zástupcu šéfkuchára aj do švajčiarskej reštaurácie Schäfli vo Winterthur ako šéfkuchár. S jeho kuchárskym umením sa mohli zoznámiť hostia najmä na Slovensku. Pôsobil ako zástupca šéfkuchára v známom hoteli „ Kaskády**** Sliač – Sielnica „ a ako šéfkuchár v kongresovom hoteli Dixon Resort****“ v Banskej Bystrici, kde pôsobí dodnes. V zahraničí aj na Slovensku varil pre významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, pre diplomatov, prezidentov, politikov ako aj pre mnohých umelcov.

Významné kuchárske vedomosti a zručnosti získal ako absolvent Francúzskej kulinárskej akadémie Yves Thuriés Academy Slovakia v rokoch 2008 – 2009.

Na srdci mu leží aj budúcnosť slovenskej gastronómie a kvalitná príprava budúcej generácie kuchárov a cukrárov. Príznačná pre neho je veľmi aktívna spolupráca s odbornými školami pripravujúcimi svojich absolventov na profesiu kuchára cukrár, či pracovník obchodu a služieb. Pravidelnú spoluprácu rozvíja s Hotelovou školou v Banskej Bystrici, s Hotelovou akadémiou vo Zvolene, so SOŠ obchdu a služieb v Rimavskej Sobote, kde organizuje týždne medzinárodnej kuchyne ,odborné prednášky a školenia. So SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota realizoval ročný projekt Odborne vzdelávanie MOV a pedagogických zamestnancov v gastro odbore a zúčastnil sa prezentácií „Dni modernej slovenskej gastronómie „v Maďarskom Égri .

Pán Richard Císar je významným členom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Je spolu zakladateľom Banskobystrického klubu kuchárov a cukrárov SZKC, kde od jeho vzniku v roku 2013 pôsobil ako podpredseda a od roku 2018 dodnes pôsobí ako predseda klubu.

Zorganizoval už 7 ročníkov významnej gastronomickej súťaže“ Banskobystrický GASTRO CUP – Memoriál J. Michnu“ . Od roku 2014 je certifikovaným hodnotiacim komisárom SZKC pre Národné gastronomické súťaže podľa pravidiel Svetovej organizácie kuchárskych spolkov Worldchefs – WACS. Je stálym hodnotiteľom významných gastronomických súťaží, ku ktorým patria najmä náročnejšie projekty: „Fourfest Euroakademik krajín V4“ Rimavská Sobota, „Skills Slovakia junior GASTRO CUP v odbore kuchár“ Bratislava, „Gastrofestival Nitra – medzinárodná súťaž a prehliadka zručnosti študentov a hotelových škôl zo Slovenska i zahraničia.

 Jeho aktívnu činnosť prezident SZKC v roku 2017 ocenil udelením Rádu prezidenta SZKC i zlatej medaily Jána Babilona.

Prestížne ocenenie „GRAND PRIX 2024 – OSOBNOSŤ GASTRONÓMIE – ocenenie za celoživotné dielo“ právom patrí do jeho rúk.

Srdečne blahoželáme

Slovenčina Slovenčina English English