Dôležité tipy, ktoré by vám mohli pomôcť v počas „Corona krízy“ od Vojta Artza

Dôležité tipy, ktoré by vám mohli pomôcť v počas „Corona krízy“ od Vojta Artza

Od  16. marca 2020 sú kaviarne, reštaurácie a pohostinstvá na celoštátnej úrovni zatvorené. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb ( napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky a rozvoz jedál. Vážne ekonomické následky koronavírusu ohrozujú rôzne odvetvia. Preto sme pre vás (v spoločnosti METRO) zostavili niekoľko tipov, ktoré by mali pomôcť gastronómii konať v týchto náročných  časoch.

 

Nastaviť doručovaciu alebo odberovú službu
Dokonca aj súkromí budú mať vaši zákazníci  aj naďalej chuť do jedla . Na pokrytie prevádzkových nákladov je možné zriadiť improvizovanú dodávku( rozvoz)  a odber jedla. Okrem toho v každom regióne budú aj spoločnosti ( firmy) , ktoré sa nezatvoria a budú potrebovať zabezpečiť jedlo pre svojich zamestnancov. V prvom kroku je vhodné asi obmedziť doručovaciu službu na vybraný okruh, aby ste si to otestovali , ako budú reagovať hostia a aby ste si udržali nízke náklady. Následne sa rozhodnete ako ďalej.

Ponúkajte iba zľavnený lístok alebo pevnú ponuku
Ak obmedzíte ponuku na jedlo a nápoje a vyberiete iba tie , ktoré sa predávajú dobre a majú pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia, zlepší sa váš zisk. Dobre nadstavené obľúbené jedlá z ponuky zabraňujú plytvaniu potravinami. Základom je dobre naplánovaný lístok  a  efektívne objednávanie tovaru na sklad..

Dobrý skladový manažment
Pri výbere jedál znižujte použitie čo najväčšieho množstva rôznych výrobkov a surovín a stým spojené aj náklady na skladovanie. Nikto nevie, koľko hostí v najbližších týždňoch využije doteraz neznámu službu. Preto by sa sklad nemal zbytočne preplňovať rôznymi výrobkami.

Získajte prehľad
Získanie prehľadu o súčasných príjmoch a výdavkoch pomáha odhadnúť, koľko peňazí bude súčasná situácia stáť a či bude potrebný úver. Zrátajte si prevádzkový zisk vrátane splátok, súkromných výberov a pod. .Tieto čísla vám pomôžu sa správne rozhodnúť.

Ponuka poukážok
Poukážky sú skvelým spôsobom, ako rýchlo vyrovnať súčasný nedostatok likvidity. Hostia ich môžu teraz, alebo ešte lepšie, využiť v období „po  korone´´ .  Aktívne oslovte svojich stálych zákazníkov, opíšte im svoju situáciu a ponúknite túto službu. Skúsenosti z posledných dní ukazujú, že stáli zákazníci na takúto ponuku reagujú veľmi otvorene.

Personálne obsadenie

Porozprávajte sa so zamestnancami o spoločnom núdzovom pláne a nájdite spoločné riešenie. Teraz je čas napríklad , že zamestnanci si môžu vziať dovolenku , voľno za nadčasy v minulosti , neplatené voľno , a tak znížiť existujúce nadčasy. Ak sú za súčasnej situácie zamestnanci zapojení do výnimočných rodinných pomerov, môžete uvažovať aj o OČR či neplatenej dovolenke

Práca na krátku dobu alebo brigádnici

Krátkodobá  práca je aj krátkodobým riešením nedostatočného využívania personálu. Využitie študentov , ktorí majú momentálne zatvorené školy alebo ostatných ľudí, ktorí sú kvôli epidémií momentálne doma a bez práce.

Odloženie splátok  a platenie na neskôr
Ak chcete zostať finančne flexibilní, kontaktujte  svoju banku a požiadajte o možné oneskorenie splácania úveru. Pozastavenie splácania znamená, že za určité obdobie sa nemusí splácať žiadna splátka. Lehota splatnosti sa predlžuje o pozastavený čas.

Odložte si nájom

Pokiaľ ide o odloženie nájomného, ​​mnohí majitelia nehnuteľností sú pripravení o tom hovoriť. Odloženie nájomného znamená, že mesačný nájomný poplatok budete platiť neskôr. Takéto problémy sa dajú určite riešiť v čase krízy.

Znížte náklady na energie

Náklady na nájom a energiu patria medzi najväčšie nákladové položky v spoločnosti popri nákladoch na tovar a personál. Spolu so svojimi tímami sa môžete rozhodnúť, ako môžete znížiť svoje náklady na energiu. Napríklad je užitočné odstaviť (vypnúť) všetky nepoužívané elektrické spotrebiče alebo znížiť spotrebu vody na základné zachovania  základných hygienických požiadaviek.

Sledujte opatrenia vlády

Takmer denne vláda zverejňuje nové opatrenia  a pomoc pre gastronómiu v boji s ,,koronou“ .

Sledujte túto cielenú pomoc pre zamestnancov, firmy, živnostníkov a cielenú pomoc v podobe odkladov, príspevkov , záruk či úhrad platov.

 

Artz Vojto, Prezident SZKC  a šéfkuchár spoločnosti Metro

Slovenčina Slovenčina English English