RIP Dr. Bill Gallagher

RIP Dr. Bill Gallagher

Dovoľte aby sme sa s Vami podelili o smutnú správu. V skorých ranných hodinách vo štvrtok 19. mája 2016 tíško skončil svoju životnú púť pán

Dr. Billy Gallagher

bývalý svetový prezident a doživotný čestný prezident Svetovej organizácie kuchárskych a cukrárskych asociácií – WACS. Odišiel človek, ktorý sa veľmi zaslúžil o vstup SZKC do svetovej organizácie. Odišla osobnosť, ktorá aj napriek ťažkému životnému úderu nestratila optimizmus a hoci aj z invalidného vozíka venoval svoje vedomosti s čas najmä mladým kuchárom. Bude nám všetkým veľmi chýbať.

V hlbokej úcte za celý SZKC
Branislav Križan, prezident SZKC

Slovenčina Slovenčina English English