Majster palacinka 2017 – Výsledky

Majster palacinka 2017 – Výsledky

Spojená Škola Scota Viatora, pod záštitou Tatranského klubu SZKC, ako člen Tatranského klubu SZKC usporiadala už ôsmy ročník čoraz populárnejšej súťaže obľúbenej hlavne medzi mladými študentmi – Majster palacinka.

Do súťaže sa prihlásilo 16 stredných škôl z celého Slovenska. Na upútanie mladej generácie k tomuto krásnemu povolaniu, sme už po druhý krát umožnili aj starším žiakom základných škôl, aby si mohli vyskúšať na živo takúto prácu. Nakoľko je to jedna z ciest ako upútať mladých ľudí, ktorý sa práve budú rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu a profesionálnom smerovaní.

Výsledky tohoto ročníka nás veľmi potešili, nakoľko prístup všetkých bol veľmi zodpovedný a ich práce nás veľmi potešili.

Hodnotiaca komisia v zložení: Miloš Červenka, Radovanom Budzák a Romanom Korytko zodpovedne hodnotili každú prácu. Výsledky sú priložené v hodnotiacej listine na stiahnutie.

Slovenčina Slovenčina English English