Medzinárodný deň kuchárov 2017 detí zo ZŠ na Mudroňovej

Medzinárodný deň kuchárov 2017 detí zo ZŠ na Mudroňovej

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a ambassador WACS – Worldchefs without Borders v SR – šéfkuchár Vojto Artz , oslávili Medzinárodný deň kuchárov 2017 v spoločnosti deti zo Základnej školy na Mudroňovej ul. Bratislave.

Každý rok 20. októbra členovia Svetovej asociácie kuchárskych zväzov – Worldchefs – WACS po celom svete oslavujú Medzinárodný deň kuchárov.

Tento významný deň ide ruka v ruke s propagáciou kuchárskej a cukrárskej profesie, vyjadrením hrdosti na povolanie kuchára a cukrára, ale najmä s témou roka. Opäť sa oslavovalo po celom svete. K oslave sa pridal aj Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, ktorý v spolupráci so spoločnosťou Nestlé Professional Slovakia a spoločnosťou METRO Cash & Carry SR svoj sviatok už po tretí krát oslávil v spoločnosti detí zo základnej školy na Mudroňovej ul. V Bratislave . Pre tento rok WACS vyhlásil tému “Potraviny pre malých hrdinov“. Tentokrát WACS využil Medzinárodný deň kuchárov na to, aby propagoval zdravé potraviny a ich výhody pre zdravie najmä detí a mládeže. Zdôraznil aký veľký význam pre ich zdravie ma konzumácia ovocia a zeleniny ako zdroj vitamínov. Cieľom osláv bola samozrejme aj odporúčanie zmeny stravovacích zvyklostí detí a uprednostňovanie zdravých potravín, tak potrebných pre zdravý vývoj mladého organizmu.

Deväťročné deti, žiaci 3B triedy, sa na chvíľu zmenili na spolutvorcov zdravých a najmä chutných lahôdok, ktoré hneď aj ochutnali. Receptúry boli zostavené tak, aby to s malou výpomocou dospelých zvládli aj deti. A tak niet divu, že sa , „malí kuchári“  kuchárčením nadchli a so svojimi výtvormi boli nadmieru spokojní. Veľký úspech malo najmä ovocno- zeleninové smootie, ktoré neváhali degustovať aj viackrát po sebe. Pri príprave mali deti hviezdnu spoločnosť: šéfkuchára spoločnosti METRO Cash & Carry SR Vojta Artza – ambassadora WACS- WCWB SR, Lukáša Dὄrnhofera – tajomníka Klubu juniorov SZKC a Ivana Vozára, manažéra Národného tímu kuchárov a cukrárov SR, ktorí dozerali aj na bezpečnosť prípravy a manipulácie s náčiním.

Spoločnosť Nestlé Professional Slovakia prezentovala zdravé potraviny a deti potešila malým darčekom: kuchárskou zásterou, čiapkou a farebnými receptúrami pripravovaných jedál, ktoré si deti hrdo odnášali domov.

Za ústretovosť, podporu a pomoc pri zorganizovaní osláv Medzinárodného dňa kuchárov v Bratislave patrí naša vďaka riaditeľovi Základnej školy na Mudroňovej ulici v Bratislave Mgr. Richardovi Savčinskému a kolektívu školskej jedálne.

Slovenčina Slovenčina English English