6. ročník seminárov pre MŠVVaŠ SR – Kvalita potravín pre školské stravovanie

6. ročník seminárov pre MŠVVaŠ SR – Kvalita potravín pre školské stravovanie

Nad všetky poklady sveta je pre rodičov zdravie ich dieťaťa. Ako a čím stravovať naše ratolesti, aby boli zdravé? To je v dnešnej dobe otázka, ktorá trápi nielen rodičov, ale aj ľudí zodpovedných za výživu detí..

Je všeobecne známym faktom, že strava je základným stimulantom správne fungujúcej imunity. Výživa je nesmierne dôležitá kapitola v živote rozvíjajúceho sa mladého človeka, ktorého celkový duševný i fyzický rozvoj je do vysokej miery ovplyvnený práve kvalitou výživy. Príčiny toho, že deti sa stávajú hyperaktívne, neposlušné , ba až nezvládnuteľné možno hľadať aj v zlej kvalite výživy Nie je snáď nič dôležitejšie ako zdravie detí. Jeho základy sa kladú počas dospievania. To čo sa v tomto období zanedbá, to sa zväčša už nedá dobehnúť. Preto je také dôležité nakupovať potraviny v najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu, uprednostňovať produkty regionálnych výrobcov pred dovozom potravín z veľkých diaľok, čo sa nutne musí odraziť na kvalite.

Celosvetovým trendom vo výžive, výživu detí nevynímajúc, je orientácia na kvalitné regionálne potraviny, ako aj na zníženie cukru, soli a tukov.

Na tieto trendy reagoval aj 6. ročník odborných seminárov pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania a ich zriaďovateľov, ktoré Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky aj v tomto roku pomáhal zorganizovať Slovenský zväz kuchárov a cukrárov pod názvom „Kvalita potravín v školskom stravovaní a reformulácia potravín“.

Téma seminárov vyplývala aj z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Renomovaní lektori, k akým nepochybne patria MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA , riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, Ing. Zuzana Nouzovská, riaditeľka Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, či Ing. Silvia Tokárová zo sekcie regionálneho stravovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa venovali témam v dnešnom období výsostne aktuálnym : „ Posudzovanie kvality potravín z hľadiska obsahu soli, pridaného cukru a tukov“, „Kvalita potravín pre školské stravovanie“ „Národný potravinový katalóg SR“, ktorý Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v týchto dňoch uvádza do života, „Reformulácia potravín pre školské stravovanie a podpora zdravia v štátoch EÚ“.

Pri príprave seminárov sme dali šancu aj dodávateľským spoločnostiam, ktorých produkty sú pre školské stravovanie vhodné.

Na príprave a priebehu seminárov sa podieľali , zúčastňovali a a prezentovali spoločnosti : METRO Cash & Carry Slovakia, Ryba Košice spol. s.r.o, VIS s.r.o, Bidfood Slovakia spol s.r.o, Bonduelle Central Europe Kft ,, AG FOODS spol. s.r.o, Unilever Slovensko, Inmedia / Mabonex spol s.r.o, , Robot Coupe s.r.o, Savencia  Fromage & Dairy  SK, a.s. , ktoré vytvorili podmienky pre zorganizovanie seminárov. Do pozornosti prítomných dávali pripravované novinky vo svojej produkcii, či službách a prezentovali svoju ponuku vhodnú pre školské stravovanie. Navyše prispeli k vytvoreniu veľmi dobrej rokovacej a pracovnej atmosféry. Škoda, že túto šancu nevyužilo viac slovenských výrobcov potravín . Na tohtoročných seminároch sa zúčastnilo takmer 2000 zamestnancov zariadení školského stravovania. To teda potvrdzuje, že MŠVVaŠ SR stanovilo témy pre ich prácu veľmi potrebné.

Za spoluprácu ďakujeme najmä odborným lektorom, ktorí patria naozaj k špičkám vo svojej oblasti na Slovensku.

Slovenčina Slovenčina English English