Finále Národného kola prestížnej súťaže Bocuse d’Or Slovakia 2023

Finále Národného kola prestížnej súťaže Bocuse d’Or Slovakia 2023

Bocus d’Or je najprestížnejšia a najslávnejšia súťaž kuchárskeho umenia na svete. Je otvorená pre všetky krajiny , odohráva sa naživo pred verejnosťou a prezentuje najnovšie trendy modernej svetovej kuchyne. Jej cieľom je zdôrazniť rôznorodosť kulinárskych kultúr. Umožňuje presláviť gastronomickú kultúru aj menej známych krajín na celosvetovej gastronomickej scéne. Dnes sa v súťaži stretávajú účastníci zo štyroch kontinentov sveta.

Vďaka generálnemu partnerovi súťaže spoločnosti METRO Cash & Carry SR sa opäť po dvoch rokoch konalo Národné kolo Bocuse d´Or Slovakia 2023.

Organizátorom bol Slovenský zväzu kuchárov a cukrárov, ktorý je vlastníkom Bocuse d´Or licencie na Slovensku.

Generálny partner súťažeMETRO Cash & Carry SR , Ivanka pri Dunaji

Hlavní partneri súťaže:

 • spoločnosť FAGOR GASTRO CZ
 • spoločnosť A-Z GASTRO Banská Bystrica
 • spoločnosť SENÁTOR BANQUET Bratislava 
 • spoločnosť ZEDA Gajary

Partneri súťaže:

 • spoločnosť Robot Coupe

Vrcholné kuchárske zápolenie konalo v Bratislave, 13. októbra 2023 v rámci unikátneho „Festivalu slovenskej gastronómie METRO GUSTO 2023“, pod patronátom generálneho partnera súťaže a zároveň generálneho partnera Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov , spoločnosti METRO Cash & Carry SR s. r. o . Do neľahkého súperenia vstúpili štyri trojčlenné kuchárske tímy . Finalistov do národného kola z prihlásených adeptov vybrala komisia zložená z renomovaných slovenských šéfkuchárov.

V súťaži sa stretli skúsení špičkoví šéfkuchári. Podmienkou bolo, že všetci museli mať slovenské občianstvo, museli ovládať jeden svetový jazyk a museli sa dodržať aj vekové limity stanovené pre šéfkuchár i jeho asistenta.

Súťažné tímy:

 • Tomáš Ševčík, asistentka Alexandra Krajčovičová a coach Patrik Pokrývka
 • Jozef Hromják,asistent Sebastián Tóth a coach Caroline Garcia
 • Marek Minarič, asistent Márk Janák a coach Peter Vajgel
 • Roman Borovský,asistent Martin Gažo a coach Stanislavom Opold

Tak ako v minulom ročníku tímy čakala neľahká úloha za päť a pol hodiny vyčarovať gastronomický zážitok vo forme dvoch hlavných jedál pre 14 osôb. Povinnou súčasťou prvého pokrmu , podávanom na tanieri „Jeseň na tanieri (ala carte)“, boli konkrétne vopred vymenované druhy tekvice a cesnaku. V druhom pokrme definovanom ako Téma na mise (Platter Théme buffet, francúzsky spôsob servisu s prekladaním) nesmel chýbať zubáč celý, pitvaný. Všetko ostatné bolo ponechané na fantáziu, zručnosť a um súťažiacich. Suroviny pre jednotlivé súťažné témy dodal generálny partner súťaže Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o

Na priebeh súťaže dozeralo až päť hodnotiteľských komisií zložené zo špičkových slovenských ale aj zahraničných šéfkuchárov a významných osôb .

Technická komisia zložená zo skúsených hodnotiteľov a účastníkov svetových gastronomických súťaží : Marek Gajdoš, Daniel Melicherik, František Plavý, Lukáš Guzman a Andrej Róth. Komisia sledovala dodržiavanie hygienických štandardov, kuchárskych postupov a techník, nakladanie so surovinami, neplytvanie so surovinami a pod. Po celý čas kuchyne a súťažiacich nespustili „z oči“ a zbadali aj tú najmenšiu chybičku. Ale to k takýmto súťažiam patrí.

Pre zhodnotenie chute a vizuálu jedla na tanieri a mise bola ustanovená Hlavná komisia ktorej predsedom bol významný šéfkuchár svetového mena Jimmi Eriksson zo Švédska, členmi boli veľmi známy šéfkuchár taktiež svetovej úrovne Jenö Rácz z Maďarska a jeden z najznámejších šéfkuchárov pôsobiacich na Slovensku Jaroslav Žídek, pôvodom z Českej republiky, tak ako aj Čestná hodnotiaca komisia , ktorej členmi boli generálny riaditeľ spoločnosti METRO Cash & Carry SR, pán Romain Vincent agenerálny riaditeľ SND pán  Matej Drlička 

 

Na degustáciu súťažných jedál boli zriadené aj dve sedemčlenné hodnotiteľské komisie, zložené z renomovaných šéfkuchárov , najzvučnejších mien slovenskej gastronómie.

Degustačnú komisiu pre súťažné jedlá na tanieri tvorili: „esá slovenskej gastronómie“: Vojto Artz, prezident SZKC a predseda poroty,Jozef Breza, Martin Korbelič, Juraj Hruška, Zuzana Sisáková, Martin Miklošík a Peter Ďurčo

Pozvanie do degustačnej komisie pre hodnotenie súťažných jedál Téma na mise prijali šéfkuchári veľmi zvučných mien zvučných mien zo Slovenska a Rakúska: Peter Duranský prezident Bocuse d´Or Slovakia 2023 a predseda komisie, Annette Fauma z Rakúska, Branislav Križan, Marek Ort, Daniel Tilinger, Igor Čehy a Lukáš Hesko

 

Súťaž moderovali Roman Juraško a Tomáš Juríček.

Po spočítaní bodov pridelených technickou a degustačnými komisiami (pod notárskym dozorom) bolo umiestnenie tímov následovné:

 1. miesto Tím Mareka Minariča
 2. miesto Tím Jozefa Hromjáka
 3. miesto Tím Tomáša Ševčíka
 4. miesto Tím Romana Borovského

Víťaz finále Bocuse d´Or Slovakia 2023 zároveň postúpil do európskeho kola súťaže Bocuse d Ór 2024, ktoré sa bude konať v marci 2024 v nórskom meste Trondheim.

Finančné ceny umiestneným na prvých troch miestach venoval generálny partner súťaže spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o

Vecné ceny súťažiacim venovali : Spoločnosť A-Z Gastro Banská Bystrica, spoločnosť Robot Coupe,

 

Boli udelené aj ďalšie ocenenia:

Cenu za najkrajšiu misu získal tím Jozefa Hromjáka a

Cenu najlepší Commis získala Alexandra Krajčovičová, tím Tomáša Ševčíka

K úspešnému priebehu celej súťaže výrazne prispeli študenti Hotelovej akadémie , Mikovíniho ul. Bratislava, odboru čašník ktorí predviedli perfektne zvládnutý synchronizovaný servis pri obsluhe hodnotiacich komisárov a odboru kuchár, ktorí boli nápomocní súťažiacim tímom s prípravnými prácami pri príprave súťažných jedál .

Na príprave a priebehu celej súťaže v úzkej spolupráci a s podporou spoločnosti METRO Cash & Carry SR sa podieľal realizačný tím, v zložení

 • Peter Duranský prezident súťaže
 • Vojto Artz prezident SZKC
 • Jozef Baránek, manager súťaže
 • Zuzana Dúžeková za SZKC
 • Zuzana Ádamová – Mózesová za METRO Cash & Carry SR

ktorý zároveň veľmi ďakuje za spoluprácu a výdatnú pomoc všetkým členom hodnotiacích komisií, partnerom súťaže, Mgr. Magdaléne Ochabovej, riaditeľke Hotelovej akadémie na Mikovíniho ul. V Bratislave, Mgr.Ivete Menyhartovej, zástupkyni riaditeľky, hlavným majsterkám odbornej výchovy Ing. Emílii Bačovej a Bc. Márii Kurucovej ako aj študentom Hotelovej akadémie Spolu sa nám podarilo úspešne zvládnuť náročnú prípravu a priebeh súťaže v rekordne krátkom čase.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí nám doteraz vyjadrili pochvalné slová za zorganizovanie tohto sviatku gastronómie na Slovensku . Je to pre nás pre nás povzbudením.

Realizačný tím

Foto Bocus – súťažiaci , porota a žiaci

I.MIESTO

III.MIESTO

IV.MIESTO

Najlepší pomocník

Najlepšia misa

Víťazi

Slovenčina Slovenčina English English