Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov sa chystá na prestížnu súťaž IKA Culinary Olympic Stuttgart 2024

Slovenský národný tím kuchárov a cukrárov sa chystá na prestížnu súťaž IKA Culinary Olympic Stuttgart 2024

Národný tím kuchárov a cukrárov pracuje pod záštitou Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, ktorého cieľom je vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre podporu a rozvoj gastronómie.

Členovia národného tímu kuchárov a cukrárov sú vybraní z najlepších odborníkov vo svojom odbore. Do tímu boli vybraní na základe svojich odborných znalosti a zručností, ktoré preukázali v praxi. Členmi tímu sú kuchári a cukrári pôsobiaci v regionálnych a odborných kluboch SZKC.

NOMINOVANÍ ČLENOVIA NÁRODNÉHO TÍMU KUCHÁROV A CUKRÁROV SZKC

  • Jozef HROMJÁK Kapitán
  • Tomáš ŠĚVČÍK , Kuchár
  • Patrik POKRÝVKA , Kuchár
  • Ondrej KUNC , Kuchár
  • Andrej RÓTH , Kuchár
  • Mária KAŠICKÁ Cukrárka

Pomocníci /náhradníci

  • Viktor NEMERGUT Kuchár
  • Sebastián TÓTH Pomocník Cukrár
  • Alexandra KRAJČOVIČOVÁ Pomocník kuchár
  • Lukáš GUZMAN, Pomocník kuchár

Veríme, že tento novo vykreovaný tím kuchárov a cukrárov na tak významnom svetovom gastronomickom fóre bude úspešne prezentovať. Slovensko, slovenskú gastronómiu a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov.

Držíme päste.

Web: www.narodnytimkucharov.sk
Instagram: www.instagram.com/slovak_culinary_team/

Slovenčina Slovenčina English English