Súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP a Skills Slovakia Junior GASTRO DEBIC CUP 2021 / 2022 preverili zručnosť budúcich kuchárov a cukrárov

Súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP a Skills Slovakia Junior GASTRO DEBIC CUP 2021 / 2022 preverili zručnosť budúcich kuchárov a cukrárov

V  zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11. ročník súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior METRO CUP   2. ročník  súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior DEBIC CUP 2021/2022.

Súťaž  spoluorganizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s  odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov.

Celkové sa do súťaže prihlásilo 28 víťazov školských kôl súťaže SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior METRO CUP    , z ktorých do semifinálového kola dostalo pozvánku  16 žiakov odborných škôl so zameraním na gastronómiu.

Do súťaže SKILLS SLOVAKIA  – Gastro Junior DEBIC CUP 2021/2022  sa prihlásilo 15. víťazov školských kôl súťaže.

Nepriaznivé podmienky vývoja zdravotnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 na Slovensku však si vyžiadali svoju daň a do súťaže kuchárov juniorov nastúpilo nakoniec len 12 kuchárov juniorov a  len 9 cukrárov juniorov.

Semifinále kolá  oboch súťaží mladých, talentovaných žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré možno považovať za súťaž na úrovni krajov, sa konali v dňoch 27 a 28. januára 2022 v priestoroch reštaurácie SEMAFÓR Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch

Súťažnou úlohou školských a semifinálových kôl bolo na základe zadania povinnej suroviny vytvoriť recept a následne presvedčiť odbornú komisiu o svojej zručnosti a kreativite.

Znalosti v odbore žiaci premenili do prípravy jedla, ktoré museli správne dochutiť a naservírovať.

Najlepšie umiestnenie získali žiaci, ktorí dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav.

Šiesti žiaci stredných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska s vyučovacím odborom kuchár, získali postup do celoštátneho kola Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2021 / 2022

 • Adam Majorský, Hotelová akadémia Košice
 • Ondrej Kulíšek, Hotelová akadémia Žilina
 • Štefan Béreš, Hotelová akadémia,  Bratislava
 • Mariana Blanáriková, SSOŠ hotelierstva a gastronómie Prešov
 • Kristián Domsi, SSOŠ  Gastroškola Bratislava
 • Šimon Kalata, SOŠ hotelová Horný Smokovec

Šiesti žiaci stredných škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska s vyučovacím odborom kuchár, získali postup do celoštátneho kola Skills Slovakia Junior GASTRO  DEBIC CUP CUP 2021 / 2022

 • Viktória Bláhová, SOŠ obchodu a služieb , Piešťany
 • Kristína Madarászová, SOŠ hotelových služieb a obchodu,  Zvolen
 • Barbora Stanická, Hotelová akadémia  , Liptovský Mikuláš
 • Laura Hontiová, SSOŠ Jednota,  Šamorín
 • Lýdia Babiczová, SOŠ gastronómie a služieb,  Šurany
 • Valentíns Fuňáková, SOŠ obchodu a služieb , Čadca

Súťaž hodnotila odborné hodnotiace komisie zložené z  hodnotiteľov certifikovaných podľa kriterií Svetovej organizácie kuchárskych asociácií WACS pre hodnotenie súťaží organizovaných na Slovensku a v Českej republike.

Naše poďakovanie patrí SOŠ obchodu a služieb na Mojmírovej ul. 28 v Piešťanoch, ktorá ako  hostiteľ a spoluorganizátor súťaže vytvorila veľmi dobré podmienky pre súťaž a zaslúžila sa tak aj o veľmi dobrú   súťažnú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže aj zabezpečenej starostlivosti o súťažiacich a ich sprievod.

Postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie  na  finálovom kole súťaže, ktoré sa bude konať v mesiaci apríl 2022 

na stiahnutie:

Výsledková listina Skills Slovakia Gastro junior METRO CUP2021/2022

Výsledková listina  Skills Slovakia Gastro Junior DEBIC   CUP 2021/2022

Slovenčina Slovenčina English English