Vyhlásenie 4. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR CUP 2023 / 2024 v odbore CUKRÁR

Vyhlásenie 4. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR CUP 2023 / 2024 v odbore CUKRÁR

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo aj tento rok ďalší ročník celoslovenskej postupovej súťaže „ 13. ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR METRO CUP 2023 / 2024.“

Organizátormi súťaže sú: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Garantom súťaže je SZKC.

Súťaže sa môžu zúčastniť dvojčlenné tímy žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu

Termín prihlásenia súťažiaceho do krajského semifinálového kola súťaže je 14. novembra  2023 prostredníctvom e-mailovej adresy: szkc@szkc.sk

Viac informácii v prílohách na stiahnutie:

– Pokyny – Propozície súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior  CUP 2023 / 2024 v dbore Cukrár
– záväzná prihláška
– tlačivo na receptúru

Tieto prílohy budú uverejnené aj na : www.siov.sk

Tešíme sa na prihlášky aj na nominantov jednotlivých škôl

Slovenčina Slovenčina English English