Noví akreditovaní hodnotiaci komisári SZKC v odbore CUKRÁR pre roky 2022 – 2027

Noví akreditovaní hodnotiaci komisári SZKC v  odbore CUKRÁR  pre roky  2022 – 2027

Tešíme sa, že po dvoch rokoch pandémie sa nám podarilo aktualizovať databázu hodnotiacich komisárov v odbore CUKRÁR. Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti SEBA Senátor Banquet s. r. o v Bratislave 

Kurz sme zorganizovali za výraznej podpory a pomoci partnerskej Asociácie kuchárov a cukrárov Českej republiky a jej prezidenta pána Bc. Miroslava Kubeca.

Lektorkami odborného kurzu určeného pre profesionálnych cukrárov, ktorí budú oprávnení hodnotiť národné súťaže v odbore CUKRÁR, boli akreditované komisárky Svetovej organizácie kuchárskych spolkov WACS-Worldchefs Eliška Dernerová a Bc. Petra Vránová, ktorým ďakujeme za ich čas a vysokú odbornosť. Napomohli tým zvýšeniu úrovne hodnotenia cukrárskych súťaži na Slovensku ako aj zvýšeniu úrovne prípravy súťažiacich na európske a svetové súťaže .

Od 30. novembra 2022 máte teda NOVÝ  ZBOR HODNOTIACICH KOMISÁROV v odbore CUKRÁR,  akreditovaných podľa smerníc svetovej organizácie WACS, ktorí budú mať oprávanie hodnotiť súťaže až do konca roka 2027.

Na kurz boli na pozvaní odborníci, ktorých Slovenský zväz kuchárov a cukrárov menuje za komisárov v odbore cukrár na národné súťaže, pretože uznáva, že každý z nich dosiahol určitý stupeň uznania, profesionality, rešpektu a dôvery svojich kolegov. Títo odborníci pôsobia vo všetkých regiónoch Slovenska. To vytvára možnosť zabezpečenia profesionálneho hodnotenia všetkých národných súťaží, ktoré sa budú konať na území Slovenska a v prípade záujmu aj Českej republiky.

Vzhľadom na to, že lektorky sú certifikované Svetovou organizáciou Worldchefs WACS, majú informácie od nich získané veľký význam a váhu.

Zoznam akreditovaných hodnotiacich komisárov bude zverejnený na web stránke SZKC : www.szkc.sk v časti „Vzdelávanie

Novým akreditovaným komisárom prajeme veľa úspechov.

Slovenčina Slovenčina English English