Príhovor prezidenta SZKC

Príhovor prezidenta SZKC

Vážení členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov , priaznivci gastronómie, priatelia,

Na prahu jesene Vás srdečne pozdravujem. Verím, že ste si počas dovolenkového obdobia stihli oddýchnuť a nabrať dostatok síl do ďalších mesiacov tvrdej práce. Pevne verím, že COVID pandémia , ktorá nám tak komplikovala život a kládla „polena pod nohy“ v posledných dvoch rokoch , sa dá na ústup a my sa budeme môcť venovať svojej práci bez predchádzajúcich obmedzení. Na druhej strane je potrebné počítať s tým, že návrat k pred pandémiovým časom bude trvať dlhšie. Dôvodom môže byť nárast nákladov na energie, čo bude mať vplyv na zvýšenie cien potravín, čo sa zrejme premietne aj do našich cenníkov. Musíme preto našich zákazníkov k návratu motivovať kvalitou a kreativitou.

Náš Zväz bude i v nasledujúcom období pokračovať v aktivitách vedúcich k zlepšeniu podmienok pre podnikateľov v gastronómii. Spolu s ostatnými zástupcami gastronomických profesijných zväzov, asociácii a združení a zástupcami dodávateľských zväzov v rámci platformy #StáleMámeChuť, budeme pokračovať v komunikácii  so štátnymi orgánmi. Budeme ich informovať o tom, čo nás najviac trápi a v čom by podľa nás mohli byť východiská k zlepšeniu situácie. Budeme otvárať témy, o ktorých sa hovorí veľmi potichu. Budeme stáť na Vašej strane naďalej.

K tomu budeme samozrejme potrebovať aj Vašu pomoc a my veríme, že sa veci, aj s vašou pomocou, dajú do pohybu.

Bude potrebné stále sa pripomínať verejnosti i štátnym orgánom, že slovenská gastronómia žije, že má snahu a schopnosť napredovať, rozvíjať sa a skvalitňovať svoje služby. Našou snahou bude kuchárom a cukrárom poskytovať viac možnosti vzdelávať sa a rozširovať svoje obzory. Budeme vyhľadávať takéto možnosti a ponúkať Vám ich.

Okrem súčasnej situácie máme však pred sebou stále ciele, ktoré sa snažíme plniť. Tým hlavným samozrejme je ubezpečiť našich členov, že Zväz je zmysluplným združením, pripraveným podporovať kohokoľvek kto pracuje v gastronómii. Sme pripravení vyvíjať ďalšiu činnosť , ktorá bude našich členov utvrdzovať v tom, že je správne byť s nami a gastronómii venovať patričnú pozornosť.

Chceme pokračovať v organizovaní kuchárskych a cukrárskych súťaží tak pre juniorov ako i seniorov, pretože práve oni sú zdrojom nových poznatkov a výmeny skúsenosti.

Rozšírime spektrum súťaži pre študentov odborných škôl zameraných na gastronómiu. O nedlho Vás budeme informovať o detailoch nových súťaží..Ďalšie ročníky súťaží Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP v odbore kuchár- 12 ročník Skills Slovakia Junior Gastro CUP v odbore cukrár – 3. ročník spustíme už v polovici septembra 2022. Informácie tiež zverejníme na web stránke.

Vzdelávaciu činnosť chceme rozšíriť o témy, ktoré sú pre Vás zaujímavé. Veľmi by nám uľahčilo prácu, ak by ste nám pomohli vytipovať témy seminárov, školení , prípadne iných vzdelávacích aktivít, ktoré by sme zaradili do plánu činnosti SZKC.

Budeme vyhľadávať a približovať Vám informácie o konaní zaujímavých vzdelávacích a prezentačných aktivít aj mimo Slovenska. Jednou z nich je napr. možnosť zúčastniť na SYMPÓZIU CULINARY PRAHA 2022, ktoré sa bude konať 03. októbra 2022 v Prahe.

Účastníci budú mať možnosť vidieť pri práci tých najlepších kuchárov z rôznych krajín sveta. Členovia SZKC a zástupcovia odborných škôl majú možnosť využiť poskytnutú zľavu na vstupnom poplatku. Podrobné informácie nájdete na našej web stránke www.szkc.sk a ja verím, že vás zaujmú a osobne sa tam stretneme..

Aj naďalej budeme pokračovať v rozvoji spolupráce na gastronomických projektoch prezentujúcich slovenskú gastronómiu na domácej, ale ja na zahraničnej pôde.

Pripravíme možnosť kuchárom zapojiť sa do súťaže organizovanej Svetovou organizáciou Worldchefs WACS . Ide o súťaž „ Global Chefs Challenge“ , v ktorej sa Slovensko ešte neangažovalo. V tomto období sa na pôde WACS diskutuje o mieste konania Európskeho semifinálového kola súťaže, do ktorého každá členská krajina môže vyslať svoj súťažný tím. . Víťaz európskeho semifinále postúpi do svetového finálového kola, ktoré sa bude konať počas Celosvetového kongresu WACS v roku 2024 v Singapúre.

Taktiež prebiehajú rokovania o pokračovaní ďalšieho ročníka súťaže „Bocuse d´Or Slovakia „ ktoré by sa malo v roku 2023“. Pri oboch spomínaných súťažiach budeme potrebovať aj vašu spoluprácu.

Aktívni sme aj vo vzťahu so svetovou organizáciou Worldchefs WACS. Ako prezident SZKC sa pravidelne zúčastňujem rokovaní oficiálnych stretnutí – Európskych prezidentských kontinentálnych konferencií. Posledná sa konala 03. septembra 2022 on-line formou. O obsahu prerokovávaných tém blízkej dobe prinesieme samostatnú informáciu. Ďalšia takáto konferencia prezidentov sa bude konať v Rakúsku v roku 2023 a to už veríme, že bude organizovaná ako osobné stretnutie prezidentov.

Pedagógom aj študentom odborných škôl prajem úspešný štart nového školského roka. Nech sa im podarí vykročiť pravou nohou a úspešné pokračovať nielen v štúdiu a školskej práci, ale aj v spolupráci s našim Zväzom. O novinkách, ktoré pripravujeme na tomto poli , taktiež budeme informovať samostatne.

O všetkých aktivitách Zväzu budeme i naďalej informovať na našej web stránke www.szkc.sk Takže o našich plánoch , či nových aktivitách a krokoch budete naďalej podrobne informovaní.

Posledné dva roky neboli pre gastronómiu jednoduché. Preto budeme aj naďalej obhajovať záujmy pracovníkov v gastronómii. Budeme otvárať témy, o ktorých sa hovorí veľmi potichu. Budeme stáť na Vašej strane naďalej.

Pokiaľ ešte nie ste našimi členmi, pridajte sa do nášho otvoreného spolku ľudí ktorým gastronómia“ leží na srdci“.

Priatelia, prajem Vám predovšetkým veľa zdravia, šťastia, veľa síl a odvahu do ďalšej práce

Vojto Artz ,

prezident SZKC

Slovenčina Slovenčina English English