Vyhlásenie postupovej celoslovenskej súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior CUP 2022/2023 – odbor cukrár junior

Vyhlásenie postupovej celoslovenskej súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior CUP 2022/2023 – odbor cukrár junior

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlási aj tento rok ďalší ročník celoslovenskej postupovej súťaže „ 3. ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR CUP 2022 / 2023 v odbore CUKRÁR.“

Organizátormi súťaže sú: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Garantom súťaže je SZKC.

Súťaže sa môžu zúčastniť dvojčlenné tímy žiakov hotelových akadémií a stredných odborných škôl zameraných na gastronómiu 

Termín prihlásenia súťažiaceho do krajského semifinálového kola súťaže je 28. októbra 2022 prostredníctvom e-mailovej adresy: szkc@szkc.sk

Viac informácii v prílohách na stiahnutie:

– Pokyny – Propozície súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior CUP 2022-20223 v odbore cukrár
– záväzná prihláška
– tlačivo na receptúru

Tieto prílohy budú uverejnené aj na : www.siov.sk
Tešíme sa na prihlášku aj na nominanta do súťaže za Vašu školu!

Slovenčina Slovenčina English English