Vianočný pozdrav 2022

Vianočný pozdrav 2022

Vážení členovia SZKC, vážení priatelia,

My Vám k Vianociam chceme priať,
nech je vždy nablízku ten, kto Vás má rád.

Nech stačí mu pohľad do Vašich očí,
aby vedel, aké želanie sa Vám v hlave točí.

Nech nikdy nespoznáte bôľ ani klam
a cez Vianoce nech nie ste nikdy sám.

Nech šťastné je celé žitie Vaše…
To vianočné je želanie naše.

Vojto Artz a Ing. Zuzana Dúžeková
prezident SZKC generálna tajomníčka SZKC

Slovenčina Slovenčina English English