Poézia v gastronómii 2019

Poézia v gastronómii 2019

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou Vojta  ARTZA – prezidenta SZKC vyhlasuje 20. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii 2019.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:
– kuchár senior
– kuchár junior
– cukrár senior
– cukrár junior
– zvláštna cukrárska kategória: Artistika

Termín konania: 25. januára 2019 od 9,00 do 17,00 hod.

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:

PROPOZICIE Poezia v gastronomii 2019
Prihláška cukrár junior
Prihláška cukrár senior
Prihláška kuchár junior
Prihláška kuchár senior
Prihláška artistika junior
Prihláška artistika senior

Slovenčina Slovenčina English English