Danubius GASTRO CUP 2019

Danubius GASTRO CUP 2019

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami a pod záštitou pána  Vojta ARTZA – prezidenta SZKC vyhlasuje 11. ročník Danubius GASTRO CUP 2019 – súťaže vo varení a pečení naživo.

Súťaž je vyhlásená pre nasledovné kategórie:
– kuchár senior
– cukrár senior
– cukrár junior

Časový harmonogram súťaží bol stanovený nasledovne:
25. januára 2019 od 09:00 – 17:00 –
cukrári juniori aj seniori
26. januára 2019 od 09:00 – 17:00 –  kuchári seniori

Podmienky účasti sú podrobne uvedené v prílohe na stiahnutie. Stačí len vyplniť prihlášku do príslušnej kategórie a odoslať ju na adresu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov: Gorkého 10, PSČ 811 01 Bratislava, prípadne e-mailom na: szkc@szkc.sk

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás buď na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, alebo na mobil. tel. číslo +421 903 217 212.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Prílohy na stiahnutie:
Danubius GASTRO CUP 2019
Prihlaska GASTRO CUP kuchar senior
Prihlaska GASTRO CUP cukrar Senior 2019
Prihlaska GASTRO CUP cukrar junior 2019

Slovenčina Slovenčina English English