Vyhlásenie súťaže GASTRO JUNIOR METRO CUP

Vyhlásenie súťaže GASTRO JUNIOR METRO CUP

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR  listom zo dňa 29. októbra 2018 vyhlásilo  „8. ročník súťaže SKILLS SLOVAKIA – GASTRO JUNIOR METRO CUP.“

Organizátormi súťaže sú: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC), Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Novým garantom súťaže od roku 2018 / 2019 je SZKC.

Táto súťaž nahradí doterajšiu súťaž  „Danubius Gastro CUP , odbor kuchár junior vo varení na živo“ , ktorá doteraz prebiehala počas  Medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO.

Termín prihlásenia súťažiaceho  do krajského  semifinálového kola súťaže je  14. november 2018 prostredníctvom e-mailovej adresy: szkc@szkc.sk

Viac informácii v prílohách na stiahnutie:

Vyhlásenie MŠVVaŠ SR

Organizačno technické opatrenia súťaže

Pokyny – Propozície súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior METRO CUP 2018/2019

Záväzná prihláška

Tieto prílohy budú uverejnené aj na :  www.siov.sk

Tešíme sa na  prihlášku aj na nominanta do súťaže za Vašu školu!

Slovenčina Slovenčina English English